Claustre


Equip directiu
 • Directora i suport a primària: Cristina Roldán Porras
 • Cap d'estudis i suport a primària: Mari Carmen Jiménez Lasheras
 • Secretària i suport a primària: Maria Antonia Serra Torres

Educació Infantil
 • 3 anys: Diana Torres Valverde 
 • 4 anys: Pilar Navarro Cabañero
 • 5 anys: Laia Vilardebó Perxachs
 • Suport: Eva Roig Marí

Educació Primària
 • Primer i especialista d'anglès: Rosa Maria Torres López
 • Segon: Ester Roselló Marí
 • Tercer: Eva María Baos Povedano 
 • Quart: Ana Sánchez Solo De Zaldívar
 • Cinquè i especialista de música: Zaira Cozar Morales
 • Sisè A: Judit Palma Sebastià
 • Sisè B i especialista d'educació física: Raquel Alandete Galán


Especialistes

Llengua anglesa Primària
Maria Amparo Domenech Martínez

Pegagogia terapèutica
Alejandro Del Pozo Pachón 

Audició i llenguatge
Llorenç Sitges Roig

Atenció a la Diversitat
Eva Roig Marí

Religió
Carmen Antolín Nieto

Educació Física
Vicent Colomar Pades

Psicopedagoga
Jesica López Montiel


Personal no docent

Auxiliar tècnic educatiu

Mª del Pilar López Ballesteros

Conserge

Juan Antonio Tirado López