Vida d'aula


VISITAU LA NOSTRA ESCOLA!

En aquest vídeo veureu algunes de les activitats que fan els nens i nenes d'infantil i primària a l'escola:

METODOLOGIES, PROJECTES I PROGRAMES: 

 • Projectes de Treball 
 • Racons a les aules
 • Educació Emocional: Assemblees i Bon Dia
 • Projecte d'Aprenentatge Cooperatiu
 • Programa d'Apadrinament 
 • Pla de consum de fruites a les escoles
 • Espais d'aprenentatge (Educació Infantil)
 • Pla municipal de natació escolar (Educació Infantil)
 • Programa de Prevenció d'Assetjament Escolar (des de 5 anys d'EI fins a 6è d'EP)
 • Mètode de matemàtiques finlandès "Tuhattaituri" (des de 5 anys d'EI fins a 6è d'EP)
 • Tallers internivell (Educació Primària)
 • Treball d'aula globalitzat (Llengües, Ciències Naturals i Ciències Socials a Ed. Primària)
 • Programa de Seccions Europees (Educació Plàstica en anglès a Ed. Primària)
 • Projecte d'ús de les TIC (inclou Programació i Robòtica, Educació Primària)
 • Programa d'Educació Viària (2n i 3r cicle d'Educació Primària)
 • Programa de Finançament de llibres de text i material didàctic (Educació Primària)
 • Programa d'esport en edat escolar (Educació Primària)
 • Mètode Digital Snappet (1r i 2n cicle d'Educació Primària)
 • Treball Digital amb eines de Google Workspace for Education (4t, 5è i 6è d'Educació Primària)