dilluns, 16 de juny del 2008

Programa de Reutilització / fons de llibres de text i material didàctic


En el següent enllaç podeu trobar informació sobre el Programa de Reutilització de Llibres de Text i material didàctic que s'aplicarà el curs vinent als cursos de 1r a 4t d'Educació Primària.