dimecres, 23 d’octubre del 2013

Convocatòria d'ajudes per adquirir llibres de text i material didàctic

Posam en el vostre coneixement que s’ha publicat la convocatòria per sol·licitar ajudes per adquirir llibres de text i material didàctic adreçades a alumnes matriculats durant el curs escolar 2012/13.


Beneficiaris: Alumnes matriculats durant el curs 2012-2013 en un nivell educatiu obligatori i que es troben en unes condiciones econòmiques o familiars determinades en l’Annex 2 de les Bases de la  convocatòria. (BOIB 22 d’octubre de 2013)

Quantia: 50 euros per alumne beneficiari

Presentació: La sol·licitud degudament emplenada i  la documentació requerida,  s’ha de presentar al centre educatiu on l’alumne va cursar els estudis durant el curs 2012-2013.

Termini presentació de  les sol·licituds:   fins el 4 de novembre de 2013 inclòs

La informació i el model oficial de sol·licitud referent a aquesta convocatòria la podeu trobar al següent enllaç o ho podeu demanar a  secretaria.

Informació i model de sol·licitud