dimecres, 12 de desembre del 2018

PROGRAMA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

L'Ajuntament de Sant Josep ha col·laborat econòmicament amb el Programa de Reutilització del nostre centre amb la quantitat total de 120€.
Subvenció donada per tenir alumnes empadronats en aquest municipi.


Moltes gràcies