dimarts, 29 d’octubre del 2019

Dinàmica de grup al Claustre de Debat Pedagògic

Sempre parlam de la importància de les dinàmiques de grup i els seus beneficis per al nostre alumnat. Com ens agrada practicar amb l'exemple, avui l'equip directiu ha organitzat per tot el Claustre de mestres la dinàmica del cabdell de llana.
L'objectiu d'aquestes dinàmiques és arribar a ser un grup cohesionat, que s'ajudi com una gran família i aconsegueixi treure el millor de cadascun de nosaltres per poder brindar-li als nostres alumnes.