dijous, 17 de juny del 2021

FORMALITZACIÓ MATRÍCULA ALUMNES AMB PLAÇA RESERVADA.

 Bon dia,

Una vegada heu comprovat que teniu la plaça reservada al centre, us haureu de posar en contacte amb nosaltres, via telefònica, per sol·licitar una cita per a poder formalitzar la matrícula.

A continuació us detallem els documents que haureu d'aportar el dia de la cita per poder fer efectiva la matrícula:

  • 1 carpeta de cartró blava mida foli.
  •  Imprès a recollir a la Secretaria del centre o que podeu descarregar al següent enllaç:       

                     Imprès matrícula                        

  • 2 fotos, mida carnet, de l'alumne.
  • Fotocòpia targeta sanitària de l'alumne

 Si el tràmit l'havíeu presentat telemàticament a través de GestIB o sistema Clau haureu d'aportar 

  • - Fotocòpia llibre de família.
  • - Fotocòpies DNI/NIE pare, mare o tutors legals i alumne (si el té)


Gràcies per la vostra col·laboració.

La Secretaria del centre.