dilluns, 8 de novembre del 2021

DIA SOBRE RODES
“DIA SOBRE RODES”

Estimades famílies de primària,

Com ja sabeu, dins el nostre Projecte de Pati volem promocionar transports alternatius i sostenibles que, a més, ens ajuden a estar en forma.

Per això, us demanam que els vostres fills/es portin els seus patins, patinets o monopatins a l'escola un cop al mes. A més, cada grup tindrà un dia especial on hauran de dur bicicletes. 🚲

L'ús d'aquest transport ha d'implicar una sèrie de responsabilitats i normes:

·         No s'ha de fer ús dels vehicles dins de l'edifici.

·         S'han de portar dins una bossa o ben plegats per entrar a l'escola.

·     Els patinets, patins i monopatins (o bicicletes) han de tenir el nom posat i han d'estar sota la responsabilitat dels seus conductors.

·         És recomanable l'ús de casc i altres elements de protecció per als colzes i genolls.

·         L'ús d'aquests vehicles fora de l'escola es regeix per les normes de circulació.

·        Degut a la normativa actual i al Pla de Contingència de l'escola, els alumnes no podran                     compartir el vehicles.


LLOC: Pati de l'escola.                               HORA: A l'hora del pati.

 

Novembre 

Divendres, 12/11/21

            Desembre  🚲 6è

Dimarts, 14/12/21

              Gener      🚲 5è

Dimecres, 19/01/22

              Febrer      🚲 4t

Dijous, 17/02/22

                Març      🚲 3r

Dilluns, 14/03/22

                 Abril       🚲 2n 

Dimarts, 05/04/22

                Maig      🚲 1r

Dimecres, 11/05/22

Juny

Divendres, 10/06/22


Moltes gràcies!                                                                                                                           

Salutacions,

L'equip directiu.

                                                             “DÍA SOBRE RUEDAS”

Queridas familias de primaria,

Como ya sabéis, dentro de nuestro Proyecto de Patio queremos promocionar transportes alternativos y sostenibles que, además, nos ayudan a estar en forma.

Por eso, os pedimos que vuestros hijos/as traigan sus patines, patinetes o monopatines a la escuela una vez al mes. Además, cada grupo tendrá un día especial donde deberán traer bicicletas. 🚲

El uso de este transporte implica una serie de responsabilidades y normas:

·         No se deben utilizar los vehículos dentro del edificio.

·         Deben llevarse dentro de una bolsa o plegados para entrar en la escuela.

·   Los patinetes, patines y monopatines deben llevar el nombre puesto y estar bajo la responsabilidad de sus conductores.

·         Es recomendable el uso de casco y otros elementos de protección para codos y rodillas.

·         El uso de estos vehículos fuera de la escuela se rige por las normas de circulación.

 ·        Debido a la normativa actual y al Plan de Contingencia de la escuela, los alumnos no podrán             compartir los vehículos.


LUGAR: Patio de la escuela.                               HORA: Durante el recreo.

 

Noviembre

Viernes, 12/11/21

    Diciembre 🚲 6º

Martes, 14/12/21

       Enero    🚲 5º

Miércoles, 19/01/22

     Febrero   🚲 4º

Jueves, 17/02/22

        Marzo   🚲 3º

Lunes, 14/03/22

         Abril    🚲 2º

Martes, 05/04/22

          Mayo   🚲 1º

Miércoles 11/05/22

Junio

Viernes, 10/06/22

¡Muchas gracias!

Un saludo,

El equipo directivo.