dimecres, 12 de gener del 2022

CARTA DEL DEPARTAMENT D'INSPECCIÓ EDUCATIVA ADREÇADA A LES FAMÍLIES DEL CENTRE


Benvolgudes famílies,

Durant els mesos de gener i febrer des del Departament d’Inspecció Educativa avaluarem la tasca directiva del director o directora del centre educatiu del vostre fill o filla, atès que el 30 de juny de 2022 finalitza un període de quatre cursos exercint el càrrec. 

És molt important que les famílies participin en aquest procés. Per això, entre els dies 15 i 23 de gener ambdós inclosos, podreu accedir al programa GestIB per respondre un qüestionari i valorar uns ítems sobre el funcionament del centre i la tasca de la direcció. Heu d’accedir al GestIB amb el vostre nom d’usuari i contrasenya i trobareu el qüestionari a la pàgina d’inici. Podreu contestar de forma individual ambdós progenitors, però encara que tingueu més d’un fill/a, cadascun dels dos heu de contestar una sola vegada. Es garanteix l’absoluta confidencialitat de les respostes. 

Amb les vostres valoracions ajudareu el centre a millorar de cara als propers cursos. Per això, vagi per endavant el nostre agraïment per la vostra col·laboració. 

Palma, 10 de gener de 2021 

Camila Tudurí Vila, cap del Departament d’Inspecció Educativa 


Estimadas familias: 

Durante los meses de enero y febrero desde el Departament d’Inspecció Educativa evaluaremos la función directiva del director o directora del centro educativo de vuestro hijo o hija, ya que el 30 de junio de 2022 finaliza un periodo de cuatro años ejerciendo el cargo. 

Es muy importante que las familias participen en este proceso. Por ello, entre los días 15 y 23 de enero ambos incluidos, podréis acceder al programa GestIB para responder a un cuestionario y valorar unos ítems sobre el funcionamiento del centro y el trabajo de la dirección. Tenéis que acceder al GestIB con vuestro nombre de usuario y contraseña y encontraréis el cuestionario en la página de inicio. Podréis contestar de forma individual ambos progenitores, pero aunque tengáis más de un hijo/a, cada uno de vosotros debéis contestar una sola vez. Se garantiza la absoluta confidencialidad en las respuestas. 

Con vuestras valoraciones ayudaréis al centro a mejorar de cara a los próximos cursos. Os agradecemos de antemano vuestra colaboración. 

Palma, 10 de enero de 2021 

Camila Tudurí Vila, jefa del Departament d’Inspecció Educativa