dimecres, 7 de setembre del 2022

APORTACIONS ECONÒMIQUES DE L'ALUMNAT - CURS 2022-2023. APORTACIONES ECONÓMICAS DEL ALUMNADO - CURSO 2022-2023

Estimades famílies,

A continuació compartim amb vosaltres la informació i instruccions per poder fer el pagament, si ho considereu adient, de la quota establerta per a l'alumnat, segons cursi l'etapa d'Infantil o l'etapa de Primària, aprovada en la darrera reunió del Consell Escolar del centre. 

Clicau damunt el següent enllaç:

Document informatiu.

Gràcies per la vostra col·laboració.

La direcció.

                :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Queridas familias:

A continuación compartimos con vosotros la información e instrucciones para poder realizar el pago, si lo consideráis oportuno, de la cuota para el alumnado, según cursen la etapa de Infantil o la de Primaria, aprobada en la última reunión del Consejo Escolar del centro.

                                                                        

Clicad sobre el siguiente enlace:

Documento informativo.

Gracias por vuestra colaboración.                                                  

La dirección.