divendres, 31 de març del 2023

Reunió equip directiu amb delegats/ades

Estimades famílies, 

Aquesta setmana l'equip directiu del centre ens vam reunir amb els/les delegats/ades i subdelegats/ades de cada aula per tractar diversos temes i escoltar les seves peticions i suggeriments, que prèviament s'havien preparat a classe amb les tutores i els companys. 

En Toni i en Leo de primer curs van parlar sobre les portes dels vestuaris, que els agradaria que el racó d'art quedés sempre recollit i sobre els jocs del pati.

N'Aixa i n'Elaine de segon ens van suggerir elements de mobiliari de pati, que es respectin els torns de joc a les pistes, i que estaria bé tenir més zones d'ombra. També van aprofitar per agrair als/les mestres la seva dedicació i les sortides que han fet aquest curs. 

En Luca i n'Eric de tercer curs van demanar més temps de pati, poder dur joguines de casa i que es revisi la seva pissarra perquè a vegades no funciona bé. Van assenyalar que els hi encanta les activitats que fan amb els alumnes de 3 anys a l'hora d'apadrinament. 

Na Noa i n'Aarón de quart van parlar de que no els hi agrada que entrin els alumnes a l'hora del pati a la seva aula ja que a vegades els hi toquen el material i que voldrien que hi hagués un menjador a l'escola. 

Na Maya i n'Alba de cinquè curs van dir que a vegades també tenen problemes amb la seva pissarra digital. A més van agrair-nos el permetre jugar amb pilotes a l'hora del pati i també van comentar que els seus companys i elles estan encantats amb la seva tutora, na Marga. 

En Marco i en Marc de 6è van parlar sobre la pista del pati, que rasca quan cauen a terra, sobre un dels banys del pis d'adalt que no tanca bé i van demanar noves pilotes i jocs d'aula. 

Els hi vàrem donar les gràcies per les seves aportacions que es tindran en compte i els vam felicitar per la bona feina, el companyerisme i per representar tan bé al les seves classes. 

Salutacions 

L'equip directiu  Queridas familias, 

Esta semana el equipo directivo del centro nos hemos reunido con los/las delegados/as y subdelegados/as de cada aula para tratar diversos temas y escuchar sus peticiones y sugerencias, que previamente se habían preparado en clase con las tutoras y los compañeros. 

Toni y Leo de primer curso hablaron sobre las puertas de los vestuarios, que les gustaría que el rincón de arte quedase siempre bien recogido y sobre los juegos de patio. 

Aixa y Elaine de segundo nos sugirieron elementos de mobiliario de patio, que se respeten los turnos de juego en las pistas, y que estaría bien tener más zonas de sombra. También aprovecharon para agradecer a los/las maestros/as su dedicación y las salidas que han hecho este curso. 

Luca y Eric de tercer curso pidieron más tiempo de patio, que se les permita traer juguetes de casa y que se revise la pizarra porque a veces no funciona bien. Señalaron que les encantan las actividades que hacen con los alumnos de 3 años durante la hora de apadrinamiento. 

Noa y Aarón de cuarto hablaron de que no les gusta que entren los alumnos a la hora del recreo a su aula ya que a veces les tocan el material, y que les gustaría tener un comedor en la escuela. 

Maya y Alba de quinto curso dijeron que a veces tienen problemas con su pizarra digital. Además quisieron agradecernos el permitir que jueguen con pelotas a la hora del recreo i también nos comentaron que sus compañeros y ellas están encantados con su tutora, Marga. 

Marco y Marc de sexto hablaron sobre la pista del patio, que rasca cuando se caen al suelo, sobre uno de los baños del piso de arriba que no cierra bien y pidieron pelotas y juegos de aula nuevos. 

Les dimos las gracias por sus aportaciones que se tendrán en cuenta y les felicitamos por el buen trabajo, el compañerismo y por representar tan bien a sus clases. 

Saludos 

El equipo directivo