dissabte, 22 de juny del 2024

AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR CURS 2024-2025 - AYUDAS INDIVIDUALES DE COMEDOR CURSO 2024-2025


Estimades famílies,

Us comuniquem que s'ha publicat la Resolució per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a l'alumnat escolaritzat en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2024-2025. A continuació teniu l'enllaç a la Resolució on podreu consultar els requisits per poder demanar aquests ajuts:

BOIB núm.79 i BOIB núm 81

 El termini per a sol·licitar els ajuts estarà obert del 24 al 28 de juny. Podeu presentar la sol·licitud de manera telemàtica o presentar-la al centre adjuntant la documentació requerida. L'imprés el podeu recollir en el centre o el podeu descarregar al següent enllaç:

Imprés sol·licitud: ANNEX 2 A

Si voleu fer el tràmit telemàtic, us deixem l'enllaç a la seu electrònica de la Conselleria d'Educació i Universitats:

Seu electrònica

Recordeu que el darrer dia per a presentar la documentació és el dia 28 de juny. 

                                                                     

                                                                               La direcció del centre

Queridas familias:

Os comunicamos que se ha publicado la Resolución por la cual se convocan ayudas individuales de comedor para el alumnado escolarizado en centros docentes no universitarios durante el curso escolar 2024-2025. A continuación tenéis el enlace a la Resolución donde podréis consultar los requisitos para poder pedir estas ayudas:

BOIB núm.79 y BOIB núm 81

El plazo para solicitar estas ayudas será del 24 al 28 de junio. Podéis presentar la solicitud de manera telemática o presentarla en el centro adjuntando la documentación requerida. El impreso lo podéis recoger en el centro o descargarlo en el siguiente enlace:

Impreso solicitud: ANEXO 2 A

Si optáis por el trámite telemático, a continuación os dejamos el enlace a la sede electrónica de la Consejería de Educación y Universidades:

Sede electrónica

Recordad que el último día para presentar la documentación y solicitud es el día 28 de junio.


                                                                          La dirección del centro



divendres, 21 de juny del 2024

ESCOLARITZACIÓ CURS 2024-2025: DOCUMENTS MATRÍCULA ALUMNAT AMB PLAÇA RESERVADA - ESCOLARIZACIÓN CURSO 2024-2025: DOCUMENTOS MATRÍCULA ALUMNADO CON PLAZA RESERVADA


 Bon dia, 

Una vegada heu comprovat que teniu plaça reservada al centre, us haureu de posar en contacte amb la Secretaria, preferentment via telefònica (Tel. 971307278), per a sol·licitar una cita per a poder formalitzar la matrícula del 24 al 28 de juny.

A continuació us indiquem la documentació que haureu d'aportar el dia de la cita per a poder fer efectiva la matrícula:

·  2 Fotos mida carnet.
·  Fotocòpia Targeta Sanitària del alumne/a.
·  Imprès matrícula emplenat i signat (descarregable)
·  Imprès autorització d'ús imatge i veu centre emplenats i signats pels dos progenitors 
    (descarregable).           
·  Imprès autorització dades personals alumne/a a tercers emplenats i signats pels dos
    progenitors (descarregable).
·  Imprès autorització sortides i trasllat a centre de salut (descarregable).                
·  Imprès comunicat vigència autoritzacions emplenat i signat (descarregable).
· Imprès carta de compromís (descarregable)

Si el tràmit l'havíeu presentat telemàticament a través de GestIB o sistema Clave, també haureu d'aportar la següent documentació:

  • Fotocòpia llibre de família o partida de naixament.
  • Fotocòpies DNI/NIE/PASSAPORT pare, mare o tutors legals i alumne/a (si    el  té).

                                                                                        La Secretaria del centre

Buenos días: 

Una vez hayáis comprobado que tenéis plaza reservada en el centro, os tendréis que poner en contacto con Secretaría, preferentemente vía telefónica (Tel. 971307278), para solicitar una cita para poder formalizar la matrícula del 24 al 28 de junio.

A continuación os indicamos la documentación que tendréis que aportar el día de la cita para poder hacer efectiva la matrícula:


·  2 Fotos tamaño carnet.

·  Fotocopia Tarjeta Sanitaria del alumno/a.

·  Impreso matrícula rellenado y firmado (descargable).

·  Impresos autorización uso de imagen y voz centro del alumno/a de cada uno de los 

    progenitores rellenados y firmados (descargables).

·  Impresos autorización datos personales alumno/a a terceros rellenados y

    firmados por ambos progenitores (descargable).

·  Impreso autorización salidas y traslado a un centro de salud rellenado y   

   firmado (descargable).

· Impreso comunicación vigencia autorizaciones rellenado y firmado (descargable).

· Impreso carta de compromiso (descargable).


Si el trámite se había presentado telemáticamente a través de GestIB o sistema Clave, también se aportarán los siguientes documentos:


             ·  Fotocopia libro de familia o partida de nacimiento del alumno/a.

             ·  Fotocopias DNI/NIE/PASAPORTE padre, madre o tutores legales

                 y alumno/a (si lo tiene).                                                                        

                                                                                      La Secretaría del centro

ESCOLARITZACIÓ CURS 2024-2025: LLISTES DEFINITIVES RESULTATS PROCÉS D'ADMISSIÓ / ESCOLARIZACIÓN CURSO 2024-2025: LISTAS DEFINITIVAS RESULTADOS PROCESO DE ADMISIÓN

 




Bon dia,

En el següent enllaç podreu consultar el resultat de les llistes definitives del procés d'admissió. Els infants que tinguin la plaça RESERVADA en el nostre centre, hauran de formalitzar la matrícula dins el termini establert (24 al 28 de juny).

LLISTES DEFINITIVES ADMISSIÓ ESCOLARITZACIÓ CURS 2024-2025

També podreu consultar la vostra sol·licitud, a la pestanya "Resultat del procés" a la web de la Conselleria d'Educació i Formació Professional en el següent link:

CONSULTA INDIVIDUAL PROCÉS CURS 2024-2025

Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb el centre.

                                                                                                      La Secretaria del centre

Buenos días:

En el siguiente enlace podréis consultar el resultado de las listas definitivas del proceso de admisión. El alumnado que tenga plaza RESERVADA en nuestro centro, tendrá que formalizar la matrícula dentro del plazo establecido (24 al 28 de junio).

LISTAS DEFINITIVAS ADMISIÓN ESCOLARIZACIÓN CURSO 2024-2025

También podéis consultar vuestra solicitud en la pestaña "Resultat del procés" en la web de la Consejería de Educación y Formación Profesional, clicando en el siguiente link:

CONSULTA INDIVIDUAL PROCESO ESCOLARIZACIÓN CURSO 2024-2025

Para cualquier duda o aclaración, os podéis poner en contacto con el centro.

                                                                                                                La Secretaría del centro 

dimecres, 19 de juny del 2024

REUNIÓ AMB ELS/LES DELEGATS/DES I SUBDELEGATS/DES DE PRIMÀRIA - REUNIÓN CON LOS/LAS DELEGADOS/AS Y SUBDELEGADOS/DAS DE PRIMARIA

 Estimades famílies,

Avui dimecres 19 de juny, l'equip directiu del centre ha tingut una reunió amb els/les delegats/des i subdelegats/des de cada classe de primària: Leo i Vega de primer, María Elena i Toni de segon, Sara i Isabella de tercer, Eric de quart, Elia i Marcos de 5è, Daniela i Pablo de sisè A i Mateo i Luiza de 6è B.

Ens han fet arribar les peticions, suggerències i agraïments dels seus companys i companyes de classe, coincindint tots els grups en la petició de posar música durant el temps d'esbarjo i també en la possibilitat de posar gronxadors al pati de primària per al proper curs. Alguns grups han demanat que es continuï amb els racó d'artística a l'hora del pati, altres han demanat la renovació d'alguns jocs educatius d'aula. S' han recollit peticions i suggeriments que són més responsabilitat de l'ajuntament, com arreglar les portes d'algunes aules que no es poden obrir i tancar bé, arreglar panys dels banys, especialment els de la zona del porxo, llevar les zones de pedres del pati de primaria, netejar les fonts... També hi ha hagut agraïments per part dels representants de tots els grups pel material de pati que es va comprar, per la instal·lació del menjador el proper curs, pel tracte i acompanyament del personal docent, especialment per als seus professors/es...

L'equip directiu hem recollit tot el plantejat i els hi hem recordat que algunes de les seves peticions, que depenen de l'ajuntament, ja els hem fet i que estem a l'espera que es puguin solucionar al llarg de l'estiu. 

Finalment ens hem acomiadat i de manera més especial amb els representants de 6è que aquest és el seu darrer any al nostre centre. Els hem felicitat a tots/totes per la seva bona actitud i esforç al llarg del curs i que ho facin extensiu a la resta de companys/es dels seus repesctius cursos.

Bon estiu a tothom, i a gaudir de les merescudes vacances!

L'equip directiu




Queridas familias:

Hoy miércoles 19 de junio, el equipo directivo del centro ha tenido una reunión con los delegados/as y subdelegados/as  de cada clase de primaria: Leo y Vega de primero, Mª Elena y Toni de segundo, Sara e Isabella de tercero, Eric de cuarto, Elia y Marcos de quinto, Daniela y Pablo de 6º A y Mateo y Luiza de sexto B.

Nos han hecho llegar las peticiones, sugerencias y agradecimientos de sus compañeros y compañeras de clase, coincidiendo todos los grupos en la petición de poner música durante el tiempo del patio y también en la posibilidad de poner columpios en el patio de primaria para el próximo curso. Algunos grupos han pedido la continuidad del rincón de artística a la hora del patio, otros han pedido la renovación de algunos juegos educativos de las aulas. Se han recogido peticiones y sugerencias que son más responsabilidad del ayuntamiento, como arreglar las puertas de algunas aulas que no se pueden abrir y cerrar correctamente, arreglar las cerraduras de los baños, especialmente de los ubicados en la zona del porche, eliminar las zonas de piedras del patio de primaria, limpiar las fuentes... También ha habido agradecimientos por parte de los representantes de todos los grupos por el material de patio que se compró, por la instalación del comedor para el próximo curso, por el trato y acompañamiento del personal docente y especialmente para sus profesores/as.

El equipo directivo hemos tomado nota de todo lo planteado y les hemos recordado que algunas de sus peticiones, que dependen del ayuntamiento, ya se habían hecho llegar a los responsables de su reparación, y que estamos a la espera que se puedan arreglar a lo largo del verano.

Finalmente nos hemos despedido, y de manera más especial con los representantes de 6º A y 6º B que este será su último curso en nuestro centro. Los hemos felicitado a todos y a todas por su buena actitud y esfuerzo a lo largo del curso y que lo hagan extensivo al resto de sus compañeros/as de sus respectivos cursos.

¡Feliz verano, y a disfrutar de las merecidas vacaciones!

 El equipo directivo                                           


dimecres, 12 de juny del 2024

ESCOLARITZACIÓ CURS 2024-2025: LLISTES PUNTUACIÓ PROVISIONAL / ESCOLARIZACIÓN CURSO 2024-2025 - LISTAS PUNTUACIÓN PROVISIONAL



 

Bon dia,
A continuació publiquem les llistes provisionals de la puntuació obtinguda en el procés d'admissió per al curs 2024-2025. 
Cliqueu sobre el següent enllaç i obtindreu la informació:



                                                                        La Secretaria del centre 

 Buenos días: 

A continuación publicamos las listas provisionales con la puntuación obtenida en el proceso de admisión para el curso 2024-2025.
Clicad sobre el siguiente enlace y obtendréis la informació:



                                                                      La Secretaría del centro 

dimarts, 11 de juny del 2024

FESTA FI DE CURS 2024

 



Estimades famílies,

El divendres 21 de juny es cel·lebrarà la festa de final de curs. L'ordre de les actuacions serà la següent:

1. Ball de 5 anys
2. Ball de 3 anys
3. Ball de 4 anys
4. Graduació alumnes de 5 anys
5. Ball de 3r
6. Ball de 2n
7. Ball de 1r
8. Balls de 6è
9. Ball de 5è
10. Ball de 4t
11. Graduació alumnes de 6è

Us hi esperem!

CEIP CAN CANTÓ


Queridas familias,

El viernes 21 de junio se celebrará la fiesta de final de curso. El orden de las actuaciones será el siguiente:

1. Baile de 5 años
2. Baile de 3 años
3. Baile de 4 años
4. Graduación alumnos/as de 5 años
5. Baile de 3º
6. Baile de 2º
7. Baile de 1º
8. Bailes de 6º
9. Baile de 5º
10. Baile de 4º
11. Graduación alumnos/as de 6º

¡Os esperamos!

CEIP CAN CANTÓ



dimecres, 5 de juny del 2024

ESCOLARITZACIÓ CURS 2024-2025: CRITERI DE DESEMPAT DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ ESCOLARIZACIÓN CURSO 2024-2025: CRITERIO DE DESEMPATE DEL PROCESO DE ADMISIÓN

 Estimades famílies,

Us informem que el Servei d'Escolarització de la Conselleria d'Educació i Universitats  ha fet el sorteig dels llinatges que s'utilitzaran com a darrer criteri de desempat del procés d'admissió i han sortit: CORTÉS HERNÁNDEZ.

                                            La direcció del centre


Queridas familias:

Os informamos que el Servicio de Escolarización de la Consejería de Educación y Universidades ha hecho el sorteo de los apellidos que se utilizarán como último criterio de desempate del proceso de admisión y han salido: CORTÉS HERNÁNDEZ.


                                          La dirección del centro




dimarts, 14 de maig del 2024

PROCÉS ESCOLARITZACIÓ: PREVISIÓ MATRÍCULA I VACANTS CURS 2024-2025 / PROCESO ESCOLARIZACIÓN: PREVISIÓN MATRÍCULA Y VACANTES CURSO 2024-2025

Estimades famílies,

Us informem de la previsió de matrícula i vacants per al curs 2024-2025, a on podreu consultar les vacants disponibles per a cada curs. Aquest llistat és només orientatiu, i l'adjudicació de les vacants dependrà de la tipologia de la plaça (alumnat ordinari / amb  NEE / amb NESE). A més, està subjecte a posteriors adjudicacions (d'alumnat nouvingut o per canvis extraordinaris de centre). Les vacants de 4t EI dels municipis d'escolarització equilibrada podran variar en funció dels acords presos a la comissió d'admissió. Podeu clicar damunt el següent enllaç i buscar el curs que us interessa:

PREVISIÓ MATRÍCULA I VACANTS CURS 2024-2025

Si teniu qualsevol dubte o necessiteu algun aclariment, us podeu posar en contacte amb el centre (telèfon 971307278)

La direcció del centre


Queridas familias:

Os informamos de la previsión de matrícula y vacantes para el curso 2024-2025, donde podréis consultar las vacantes disponibles para cada curso. Esta lista es orientativa, la adjudicación de las vacantes dependerà del tipo de plaza (alumnado ordinario, NEE o NESE). Además, está sujeta a posteriores adjudicaciones (de alumnado recién llegado o por cambios extraordinarios de centro). Las vacantes de 4º EI de los municipios de escolarización equilibrada podrán variar en función de los acuerdos tomados en la comisión de admisión.

Podéis clicar sobre el siguiente enlace y buscar el curso que os interesa:

PREVISIÓN MATRÍCULA Y VACANTES CURSO 2024-2025

Si tenéis alguna duda o necesitáis alguna aclaración, os podéis poner en contacte con el centre (telefon 971307278)

La dirección del centro


dimarts, 30 d’abril del 2024

CALENDARI ESCOLAR CURS 2024-2025 CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2024-2025

Bon dia, 

Us informem que en el BOIB núm. 57 del 30 d'abril de 2024 s'ha publicat la Resolució del conseller d'Educació i Universitats per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2024-2025 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
Podeu clicar damunt l'enllaç per obtenir més informació:   


                          
                                                                         La direcció del centre

Buenos días:

Os informamos que en el BOIB núm. 57 del 30 de abril de 2024 se ha publicado la Resolución del consejero de Educación y Universidades por la cual se establece el calendario escolar del curso 2024-2025 para los centros docentes no universitarios de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.
Podéis clicar sobre el enlace para obtener más información:



                                                                           La dirección del centro












dimecres, 24 d’abril del 2024

TALLERS DIA DEL LLIBRE 2024

 Estimades famílies, 

Aquí teniu les fotos del dia del llibre amb el contacontes de na Marisol Solo de Zaldívar i els tallers que vàrem fer a l'exterior. També teniu un enllaç amb les fotos del Photocall.  A més, vàrem estrenar el pati d'infantil. Va ser un dia genial!

Salutacions,

L'equip directiu


Queridas familias, 

Aquí tenéis la fotos del día del libro con el cuentacuentos de Marisol Solo de Zaldívar y los talleres que hicimos en el exterior. También tenéis un enlace con las fotos del Photocall. Además, estrenamos el patio de infantil. ¡Fue un día genial!

Saludos, 

El equipo directivo


FOTOS DIA DEL LLIBRE 2024

PHOTOCALL



divendres, 19 d’abril del 2024

DÍA DEL LLIBRE 2024



Estimades famílies, 

El Dia Internacional del Llibre és una festivitat celebrada cada 23 d'abril amb l'objectiu de promoure la lectura.

Aquest any no volem perdre l'oportunitat de commemorar un dia tan especial a la nostra escola. Per això, dimarts 23 d'abril ho celebrarem tots junts realitzant contacontes i tallers de lliure circulació amb tot l'alumnat.

A partir de les 12:00 h obrirem portes a les famílies. Esteu totes convidades!!! 


Atentament, 

Equip directiu



Queridas familias,

El Día Internacional del Libro es una festividad celebrada cada 23 de abril con el objetivo de promover la lectura.

Este año no queremos perder la oportunidad de conmemorar un día tan especial en nuestra escuela. Por esta razón, el martes 23 de abril lo celebraremos todos juntos realizando cuentacuentos y talleres de libre circulación con todo el alumnado.

A partir de las 12:00 h abriremos las puertas a las familias. ¡¡¡Estáis todas invitadas!!!


Atentamente, 

Equipo directivo




dijous, 11 d’abril del 2024

INFORMACIÓ PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ CURS 2024-2025 - INFORMACIÓN PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN CURSO 2024-2025

 Estimades famílies,

Compartim amb vosaltres informació del Procés d'Escolarització per al curs 2024-2025.

A la part superior dreta d'aquest mateix blog teniu un enllaç a la pàgina web del Servei d'Escolarització, on també podreu trobar tota la informació referida al procés.

Quedem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte.

                                                                                   Equip directiu


Queridas familias:

Compartimos con vosotros información del Proceso de Escolarización para el curso 2024-2025.



En la parte superior derecha de este mismo blog tenéis un enlace a la página web del Servicio de Escolarización, donde podréis encontrar toda la información referida al proceso.

Quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda.

                                                                                Equipo directivo 


divendres, 22 de març del 2024

JUNTA DE DELEGATS/ADES

 


Estimades famílies, 

Avui divendres hem realitzat la junta de delegats/ades del segon trimestre, i els representants de cada aula han anat dient les idees que han sorgit al parlar amb el seu grup per traslladar a l'equip directiu en aquesta reunió.

- A Primer, na Vega i en Leo ens han parlat de que a la seva classe els hi ha encantat l'activitat d'escacs, demanen que es revisin les persianes de l'aula ja que algunes estan trencades, que els hi agradaria poder anar en alguna ocasió al pati d'infantil quan estigui reformat (estan fent obres per millorar-ho), i també que ara començarà la calor i necessitarien ventiladors a l'aula.

- A Segon, En Toni i na Mª Elena també han dit que els hi agradaria visitar el pati d'infantil quan estigui acabat, que necessiten ventiladors a l'aula i, a més, que els seus companys demanen jocs de pati i gronxadors, també papereres que no sigui de reciclatge i que es revisi la llum dels vestuaris femenins, ja que últimament no funciona.

- A Tercer, na Sara i na Isabella ens han demanat que es treguin les pedres del pati, tenir una zona de jocs com al pati d'infantil i més racons a la zona interior.

- A Quart n'Alexandru i n'Eric han demanat més llibres per la biblioteca del centre, si poden tenir música per ballar a l'hora de l'esbarjo i tenir més jocs de pati.

- A cinquè n'Elia i en Marcos han sol·licitat si es podria treure la goma del terra de les pistes de fútbol i bàsquet, així com les arrels dels arbres que estan aixecant-se i poden fer caure, i finalment ens han dit de part de la seva aula que els hi agrada molt com els tracten tots els/les mestres de l'escola.

- A Sisè A, na Daniela i en Pablo han demanat un rocòdrom i més jocs de pati de primària o poder treure material d'educació física.

- A Sisè B en Mateo i na Luiza han dit que els hi agradaria tenir més jocs de pati i una xarxa de vòlei per jugar.

Estaven tots molt contents amb el segon trimestre, tot i que hi ha hagut algun conflicte que s'ha anat solucionant al moment. 

La necessitat de reparacions va sent comunicada al nostre bidell i les necessitats a l'Ajuntament. Farem una comanda de material nou pel pati, i la resta de demandes s'aniran estudiant i donant resposta en la mesura del possible.

Finalment hem agraït la seva participació i responsabilitat i els hem felicitat ja que ho han fet molt bé.

Atentament,

L'equip directiu.




Queridas familias, 

Hoy viernes hemos realizado la junta de delegados/as del segundo trimestre, y los representantes de cada aula han ido diciendo las ideas que han surgido al hablar con su grupo para trasladarlas al equipo directivo en esta reunión.

- En Primero, Vega y Leo nos han hablado de que en su clase les ha encantado la actividad de ajedrez, piden que se revisen las persianas del aula ya que algunas están rotas, que les gustaría ir en alguna ocasión al patio de infantil cuando esté reformado (están haciendo obras para mejorarlo), y también que ahora empezará el calor y necesitarían ventiladores en el aula.

- En Segundo, Toni y Mª Elena también han dicho que les gustaría visitar el patio de infantil cuando esté acabado, que necesitan ventiladores en el aula y, además, que sus compañeros piden juegos de patio y columpios, también papeleras que no sean de reciclaje y que se revise la luz de los vestuarios femeninos, ya que últimamente no funciona.

- En Tercero, Sara e Isabella nos han pedido que se retiren las piedras del patio, tener una zona de juegos como en el patio de infantil y más rincones para la zona interior.

- En Cuarto, Alexandru y Eric han pedido más libros para la biblioteca del centro, si pueden tener música para bailar a la hora del recreo y tener más juegos de patio.

- En Quinto, Elia y Marcos han solicitado si se podría quitar la goma del suelo de las pistas de fútbol y básquet, así como las raíces de los árboles que se están levantando y pueden hacer caer, y finalmente nos han dicho de parte de su clase que les gusta mucho como los tratan los maestros/as de la escuela.

- En Sexto A, Daniela y Pablo han pedido un rocódromo y más juegos para el patio de primaria o poder sacar material de educación física.

- En Sexto B, Mateo y Luiza han dicho que les gustaría tener más juegos de patio y una red de voley para jugar.

Estaban todos muy contentos con el segundo trimestre, aunque ha habido algún conflicto que se ha ido solucionando en el momento.

La necesidad de reparaciones se va comunicando a nuestro bedel, y las necesidades al Ayuntamiento. Haremos un pedido de material nuevo para el patio, y el resto de peticiones se irán estudiando y dando respuesta en la medida de lo posible.

Finalmente hemos agradecido su participación y responsabilidad, y los hemos felicitado ya que lo han hecho muy bien.

Atentamente,

El equipo directivo.




 

dijous, 7 de març del 2024

Convocatòria de vaga general - Convocatoria de huelga general

 

Estimades famílies,

Us informem que ha estat convocada una jornada de vaga general per al dia 8 de març per l'organització sindical Confederació General de Treballadors de les Illes Balears (CGT IB).

Des de la direcció del centre, us volem informar que els vostres fills i filles seran atesos adequadament el dia de la vaga.

Gràcies per la vostra col·laboració.

La direcció del centre

                                                             ------------------

Queridas familias:

Os informamos que ha sido convocada una jornada de huelga general para el día 8 de marzo por la organización sindical Confederación General de Trabajadores de las Islas Baleares (CGT IB).

Desde la dirección del centro, os informamos que vuestros hijos e hijas serán atendidos adecuadamente el día de la huelga.

Gracias por vuestra colaboración.

La dirección del centro.