Vida d'aula


VISITAU LA NOSTRA ESCOLA!

En aquest vídeo veureu algunes de les activitats que fan els nens i nenes d'infantil i primària a l'escola:

METODOLOGIES, PROJECTES I PROGRAMES: 

 • Projectes de Treball
 • Racons a les aules
 • Espais d'aprenentatge (Educació Infantil)
 • Projecte Interdisciplinari: Assemblees "Bon Dia" (Educació Emocional) i "Tallers internivell" (Educació Infantil i Primària)
 • Treball d'aula globalitzat (Llengües i Ciències Naturals i Socials a Ed. Primària)
 • Mètode finlandès "Tuhattaituri" (Matemàtiques a Ed. Primària)
 • Programa de Seccions Europees (Educació Plàstica en anglès a Ed. Primària)
 • Projecte d'Aprenentatge Cooperatiu
 • Projecte d'ús de les TIC (inclou Programació i Robòtica)
 • Programa d'Apadrinament
 • Programa d'Educació Viària
 • Programa de Prevenció d'Assetjament Escolar
 • Programa de Finançament de llibres de text i material didàctic
 • Pla de consum de fruites a les escoles
 • Pla municipal de natació escolar
 • Programa d'esport en edat escolar 
 • Mètode Digital Snappet (1r i 2n cicle d'Educació Primària)
 • Treball Digital amb eines de Google Workspace for Education (3r cicle d'Educació Primària)