Vida d'aula


VISITAU LA NOSTRA ESCOLA!

En aquest vídeo veureu algunes de les activitats que fan els nens i nenes d'infantil i primària a l'escola:


METODOLOGIES, PROJECTES I PROGRAMES:           Altres: 
  • Racons a les aules
  • Programa d'Apadrinaments
  • Pla municipal de natació escolar (Educació Infantil)
  • Programa de Prevenció d'Assetjament Escolar (des de 5 anys d'EI fins a 6è d'EP)
  • Programa de detecció d'Altes Capacitats (3r d'Educació Primària)
  • Pla Digital de Centre (inclou Programació i Robòtica, Educació Primària)
  • Mètode Digital Snappet (1r i 2n cicle d'Educació Primària)
  • Treball Digital amb eines de Google Workspace for Education (4t, 5è i 6è d'Educació Primària)