dimecres, 29 de setembre del 2021

CONVOCATÒRIA DE VAGA DEL PERSONAL DOCENT I NO DOCENT - CONVOCATORIA DE HUELGA DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

 Estimades famílies,

Us informem que han estat convocades unes jornades de vaga completa per als dies 29 i 30 de setembre i  per als dies 13, 14, 27 i 28 d'octubre de 2021. També hi ha convocada una jornada de vaga parcial per al dia 4 de octubre; adreçades a tot el personal docent i no docent dels centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Des de la direcció del centre, us volem informar que els vostres fills/es seran atesos adequadament els dies de la vaga.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Atentament,

La direcció del centre


Queridas familias:

Os informamos que han sido convocadas unas jornadas completas de huelga para los días 29 y 30 de septiembre y para los días 13, 14, 27 y 28 de octubre de 2021. Tambíén ha sido convocada una jornada de huelga parcial para el día 4 de septiembre, dirigidas a todo el personal docente y no docente de los centros públicos no universitarios dependientes del la Consejería de Educación y Formación Profesional.

Desde la dirección del centro,  os informamos que vuestros hijos/as seran atendidos adecuadamente los días de la huelga.

Gracias por vuestra colaboración.

Atentamente

La dirección del centroEleccions Consell Escolar

D'acord amb el que estableix la legislació vigent s'estan convocant eleccions per renovar una part dels representants del Consell Escolar del Centre.

Per poder votar s'ha de figurar en el Cens Electoral exposat en el tauler d'anuncis de l'escola. En cas de no aparèixer, us podeu informar a secretaria o direcció abans del dia 19 d'octubre a les 14h. 

El sorteig per determinar els components de la Junta Electoral s'efectuarà el dilluns 5 d'octubre a les 8:45h. 

Les votacions corresponents als representants dels pares i mares es celebraran el 30 de novembre.

Us animem a presentar la vostra candidatura abans del dia 9 de novembre.

Per a més informació o consulta us podeu posar en contacte amb la Direcció o la Secretaria del Centre.

_________________________________________________________

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente se están convocando elecciones para renovar una parte de los representantes del Consejo Escolar del Centro.

Para poder votar deben figurar en el censo electoral expuesto en el tablón de anuncios de la escuela. En caso de no aparecer, pueden informarse en secretaría o dirección antes del día 19 de octubre a las 14h.

El sorteo para determinar los componentes de la Junta Electoral se efectuará el lunes 5 de octubre a las 8:45h.

Las votaciones correspondientes a los representantes de los padres y madres se celebrarán el 30 de noviembre.

Les animamos a presentar su candidatura antes del día 9 de noviembre.

Para más información o consulta pueden ponerse en contacto con la Dirección o la Secretaría del Centro. dilluns, 6 de setembre del 2021

INICI DE CURS: ENTRADES I SORTIDES

Estimades famílies,

Les entrades i sortides del centre es realitzaran de la següent manera:

- El centre s’obrirà a les 7.45 h pels alumnes que faran ús del servei d’Escola Matinera.

- A les 9:00h s’obriran les portes del centre habilitades per a l’entrada i la sortida de l’alumnat: la porta principal, la porta secundària i la porta de les pistes.

- Les tutores romandran a la porta del pati indicada a l’espera dels seu grup. Els infants aniran entrant i fent fila per ordre d'arribada al lloc corresponent, mantenint la distància de seguretat i utilitzant la mascareta (Ed. Primària). Tindran el seu lloc assignat i no es mesclaran amb altres grups.


HORARI I UBICACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES:
A les 9:10h es tancaran les 3 portes habilitades. Preguem puntualitat, per favor. Gràcies!

Atentament,

L'Equip Directiu

divendres, 3 de setembre del 2021

INICI DE CURS 2021-2022

Estimades famílies,


Com ja sabeu, fa uns dies que hem tornat a l’escola i, per tant, estem a la vostra disposició.
Estem treballant per poder garantir una tornada a l’escola tranquil·la seguint les instruccions donades per la Conselleria d'Educació i Sanitat.


Per tal d’afavorir la vostra organització familiar us informem dels següents aspectes d'aquest inici de curs:


REUNIONS PRESENCIALS AMB LES FAMÍLIES:

(L'assistència serà només d'un membre de la família mantenint sempre les mesures d'higiene i seguretat):


- Dimecres 8 de setembre:

Infantil 3 anys: 09:30h (part de darrera del pati de primària)
Infantil 4 anys: 09:30h (pati d'infantil)
Infantil 5 anys: 09:30h (porxo del pati de primària)

4t de primària: 13:00h (zona de pedres del pati de primària)
5è de primària: 13:00h (pati d'infantil)
6è de primària: 13:00h (porxo del pati de primària)


- Dijous 9 de setembre:

1r de primària: 09:30h (part de darrera del pati de primària)
2n de primària: 09:30h (pati d'infantil)
3r de primària: 09:30h (porxo del pati de primària)INICI DE LES CLASSES:


L’inici de curs es realitzarà el dia 10 de setembre tant per a educació infantil com per a educació primària (els horaris d'entrada i sortida per a cada nivell els teniu reflectits al Pla de Contingèngia d'aquest curs a la pestanya de Documents de centre).


Recordeu que aquest curs necessitarem també la vostra col·laboració famílies!


Us informarem de totes les novetats a les reunions d’inici de curs i a través del nostre blog del centre i del Facebook de l'escola.
Atentament,


L’equip directiu