dimecres, 28 de setembre del 2022

NOVES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

D'acord amb el que estableix la legislació vigent s'estan tornant a convocar eleccions per renovar una part dels representants del Consell Escolar del Centre.

Per poder votar s'ha de figurar en el Cens Electoral exposat en el tauler d'anuncis de l'escola. En cas de no aparèixer, us podeu informar a secretaria o direcció abans del dia 19 d'octubre a les 14h. 

El sorteig per determinar els components de la Junta Electoral s'efectuarà el dimecres 5 d'octubre a les 9:00h.

Les votacions corresponents als representants dels pares i mares es celebraran el dia 30 de novembre.

Us animem a presentar la vostra candidatura abans de dia 28 d'octubre.

Per a més informació o consulta us podeu posar en contacte amb la Direcció o la Secretaria del Centre.

_________________________________________________________

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente se están volviendo a convocar elecciones para renovar una parte de los representantes del Consejo Escolar del Centro.

Para poder votar deben figurar en el censo electoral expuesto en el tablón de anuncios de la escuela. En caso de no aparecer, pueden informarse en secretaría o dirección antes del día 19 de octubre a las 14h.

El sorteo para determinar los componentes de la Junta Electoral se efectuará el miércoles 5 de octubre a las 9:00h.

Las votaciones correspondientes a los representantes de los padres y madres se celebrarán el día 30 de noviembre.

Les animamos a presentar su candidatura antes del día 28 de octubre.

Para más información o consulta pueden ponerse en contacto con la Dirección o la Secretaría del Centro. 
dijous, 22 de setembre del 2022

DELEGATS I SUBDELEGATS DE LES CLASSES DE PRIMÀRIA
Benvolgudes famílies,

Com cada curs escolar, les tutores de la nostra escola han ajudat a portar a terme el procés de tria i nomenament de delegats i subdelegats de les nostres classes d'educació primària.

Tots els membres de les classes han estat candidats i candidates encara que després de les votacions hi ha hagut d'haver una acceptació del càrrec per part de les persones escollides. 

Aquí teniu els representants de la nostra escola:

1r - Leo Sánchez Ortiz (delegat)
      Toni Méndez Gil (subdelegat)

2n - Aixa Valent Torres (delegada)
       Elaine Saris Torres (subdelegada)

3r - Éric Tur Costa (delegat)
       Luca Buonuomo Morante (subdelegat) 

4t - Aaron González Sánchez (delegat)
       Noa Ruiz Muñoz (subdelegada)

5è - Maya Ruano Gallego (delegada)
       Alba Prats Gómez (subdelegada)

6è - Marco Sánchez Blánquez (delegat)
       Marc Tejada Prats (subdelegat)


Els delegats/des i els subdelegats/des han de ser nens i nenes capaços d'ajudar a tothom. A més, han de ser justos i reflexius, amb capacitat de diàleg per a poder defensar les idees pròpies i les del grup classe.
El delegat/da serà el representant de la classe i el subdelegat/da farà aquesta funció en la seva absència.


Funcions: 

- Han d'ajudar al seu grup classe col·laborant amb la tutora: 
 • Ajudant en la resolució de petits conflictes diaris fent d'intermediaris entre els companys.
 • Vetllant pel material de l'aula vigilant que se'n faci un bon ús.
 • Acollint als nous alumnes i acompanyant-los els primers dies d'arribada al centre.
 • Recollint inquietuds, propostes i crítiques del seu grup, relacionades amb l'organització de l'aula, festes de l'escola, sortides, treballs o temes que els hi agradaria tractar...
 • Informant els seus companys de classe i la tutora, de les propostes i de la informació que rebi com a delegat/ada de classe en altres reunions.
 • Exercint altres funcions que li siguin encomanades per la mestra-tutora.
- Han d'ajudar a l'escola col·laborant amb la Direcció del centre:
 • Procurant que es respectin les normes de l'escola.
 • Aportant idees/canvis en l'organització d'activitats, patis...
 • Transmetent les propostes recollides a les assemblees del "Bon Dia" de classe.
 • Assistint a les reunions a les quals se'ls demani la seva participació.
 • Informant als companys i companyes dels acords presos a les reunions.


Salutacions,

L'Equip Directiu 


____________________________________________________________

Queridas familias:


Como cada curso escolar, las tutoras de nuestra escuela han ayudado a llevar a cabo el proceso de elección y nombramiento de delegados y subdelegados de nuestras clases de educación primaria.

Todos los miembros de las clases han sido candidatos, aunque después de las votaciones ha tenido que haber una aceptación del cargo por parte de las personas escogidas.


A continuación tenéis los representantes de todas las clases:


1º - Leo Sánchez Ortiz (delegado)
      Toni Méndez Gil (subdelegado)

2º - Aixa Valent Torres (delegada)
       Elaine Saris Torres (subdelegada)

3º - Éric Tur Costa (delegado)
       Luca Buonuomo Morante (subdelegado) 

4º - Aaron González Sánchez (delegado)
       Noa Ruiz Muñoz (subdelegada)

5º - Maya Ruano Gallego (delegada)
       Alba Prats Gómez (subdelegada)

6º - Marco Sánchez Blánquez (delegado)
       Marc Tejada Prats (subdelegado)


Los delegados/as y los subdelegados/as deben ser niños y niñas capaces de ayudar a todo el mundo. Además, deben ser justos y reflexivos, con capacidad de dialogar para poder defender las ideas propias y las del grupo clase.
El delegado/a será el representante de la clase y el subdelegado hará esta función en su ausencia.

Funciones:

- Deben ayudar a su grupo clase colaborando con la tutora:
 • Ayudando en la resolución de pequeños conflictos diarios haciendo de intermediarios entre los compañeros.
 • Velando por el material del aula vigilando que se haga un buen uso.
 • Acogiendo a los nuevos alumnos y acompañándolos los primeros días de llegada al centro.
 • Recogiendo inquietudes, propuestas y críticas de su grupo, relacionadas con la organización del aula, fiestas de la escuela, salidas, trabajos o temas que las gustaría tratar...
 • Informando a los compañeros de clase y la tutora, de las propuestas y de la información que reciben como delegados/as de clase en otras reuniones.
 • Ejerciendo otras funciones que le sean encomendadas por la maestra-tutora.
- Deben ayudar a la escuela colaborando con la Dirección del centro:
 • Procurando que se respeten las reglas de la escuela.
 • Aportando ideas y cambios en la organización de actividades, patios...
 • Transmitiendo las propuestas recogidas en las asambleas del "Buen Día" de clase.
 • Asistiendo a las reuniones a las que se les pide su participación.
 • Informando a los compañeros y compañeras de los acuerdos tomados en las reuniones.


Saludos,

El Equipo Directivo

dilluns, 12 de setembre del 2022

INFORMACIÓ SOBRE AVALUACIÓ PER A LES FAMÍLIES

Benvolgudes famílies,

Davant els canvis que es produiran en l’avaluació aquest curs per la implantació dels currículums de la LOMLOE a 1r , 3r i 5è d’educació primària, considerem que és essencial informar a les famílies.

Per això, us fem arribar una infografia amb els aspectes bàsics de l’avaluació: 


Quedem a la vostra disposició per a qualsevol consulta que ens vulgueu fer sobre aquesta qüestió, i us recordem que tant els tutors com l'equip directiu del centre estem a la vostra disposició.


Atentament, 

L'Equip Directiu

diumenge, 11 de setembre del 2022

BENVINGUTS AL CURS 2022-2023Estimades famílies,


Us volem donar la benvinguda al nou curs escolar 2022-2023. Com sempre, és un moment molt especial. Per una banda, reprenem les rutines que havíem deixat a l'estiu i, d'altra banda, comencem un nou període que ve marcat per la il·lusió de la retrobada amb els companys i amics.

El Claustre del CEIP Can Cantó us vol agrair la confiança que presteu i manteniu les famílies als professionals que conformem l'equip de l'escola. Gràcies per la vostra col·laboració i suport.Benvinguts i benvingudes a una nova aventura!

L'Equip Directiu 

dimecres, 7 de setembre del 2022

APORTACIONS ECONÒMIQUES DE L'ALUMNAT - CURS 2022-2023. APORTACIONES ECONÓMICAS DEL ALUMNADO - CURSO 2022-2023

Estimades famílies,

A continuació compartim amb vosaltres la informació i instruccions per poder fer el pagament, si ho considereu adient, de la quota establerta per a l'alumnat, segons cursi l'etapa d'Infantil o l'etapa de Primària, aprovada en la darrera reunió del Consell Escolar del centre. 

Clicau damunt el següent enllaç:

Document informatiu.

Gràcies per la vostra col·laboració.

La direcció.

                :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Queridas familias:

A continuación compartimos con vosotros la información e instrucciones para poder realizar el pago, si lo consideráis oportuno, de la cuota para el alumnado, según cursen la etapa de Infantil o la de Primaria, aprobada en la última reunión del Consejo Escolar del centro.

                                                                        

Clicad sobre el siguiente enlace:

Documento informativo.

Gracias por vuestra colaboración.                                                  

La dirección.

dilluns, 5 de setembre del 2022

INICI DE CURS 2022-2023

Estimades famílies,


Com ja sabeu, fa uns dies que hem tornat a l’escola i, per tant, estem a la vostra disposició.

Per tal d’afavorir la vostra organització familiar us informem dels següents aspectes d'aquest inici de curs:


REUNIONS PRESENCIALS AMB LES FAMÍLIES:

- Dijous 8 de setembre a les 12:00h - Educació Infantil (3, 4 i 5 anys)

- Dijous 8 de setembre a les 13:00h - Educació Primària (tots els cursos)


INICI DE LES CLASSES:

L’inici de curs es realitzarà el dilluns dia 12 de setembre tant per a educació infantil com per a educació primària.

Recordeu que, com sempre, al llarg d'aquest curs necessitarem la vostra col·laboració famílies!

Us informarem de totes les novetats a les reunions d’inici de curs i a través del nostre blog del centre i del Facebook de l'escola.


Atentament,


L’equip directiu