dimecres, 28 de setembre del 2022

NOVES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

D'acord amb el que estableix la legislació vigent s'estan tornant a convocar eleccions per renovar una part dels representants del Consell Escolar del Centre.

Per poder votar s'ha de figurar en el Cens Electoral exposat en el tauler d'anuncis de l'escola. En cas de no aparèixer, us podeu informar a secretaria o direcció abans del dia 19 d'octubre a les 14h. 

El sorteig per determinar els components de la Junta Electoral s'efectuarà el dimecres 5 d'octubre a les 9:00h.

Les votacions corresponents als representants dels pares i mares es celebraran el dia 30 de novembre.

Us animem a presentar la vostra candidatura abans de dia 28 d'octubre.

Per a més informació o consulta us podeu posar en contacte amb la Direcció o la Secretaria del Centre.

_________________________________________________________

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente se están volviendo a convocar elecciones para renovar una parte de los representantes del Consejo Escolar del Centro.

Para poder votar deben figurar en el censo electoral expuesto en el tablón de anuncios de la escuela. En caso de no aparecer, pueden informarse en secretaría o dirección antes del día 19 de octubre a las 14h.

El sorteo para determinar los componentes de la Junta Electoral se efectuará el miércoles 5 de octubre a las 9:00h.

Las votaciones correspondientes a los representantes de los padres y madres se celebrarán el día 30 de noviembre.

Les animamos a presentar su candidatura antes del día 28 de octubre.

Para más información o consulta pueden ponerse en contacto con la Dirección o la Secretaría del Centro.