dimecres, 5 d’octubre del 2022

DIA SOBRE RODES

 “DIA SOBRE RODES”

Estimades famílies de primària,

Com ja sabeu, dins el nostre Projecte de Pati volem promocionar transports alternatius i sostenibles que, a més, ens ajuden a estar en forma.

Per això, us demanam que els vostres fills/es portin els seus patins, patinets o monopatins a l'escola un cop al mes. A més, cada grup tindrà un dia especial on hauran de dur bicicletes. 🚲

L'ús d'aquest transport ha d'implicar una sèrie de responsabilitats i normes:

·         No s'ha de fer ús dels vehicles dins de l'edifici.

·         S'han de portar dins una bossa o ben plegats per entrar a l'escola.

·     Els patinets, patins i monopatins (o bicicletes) han de tenir el nom posat i han d'estar sota la responsabilitat dels seus conductors.

·         És recomanable l'ús de casc i altres elements de protecció per als colzes i genolls.

·         L'ús d'aquests vehicles fora de l'escola es regeix per les normes de circulació.


LLOC: Pati de l'escola.                               HORA: A l'hora del pati.

 

Octubre

Dilluns, 17/10/22

Novembre (6è bicicletes)

Dijous, 17/11/22

Desembre

Dimecres, 14/12/22

Gener (5è bicicletes)

Divendres, 13/01/23

Febrer (4t bicicletes)

Dilluns, 13/02/23

Març (3r bicicletes)

Dimecres, 15/03/23

Abril (2n bicicletes)

Dimarts, 18/04/23

Maig (1r bicicletes)

Divendres, 19/05/23

Juny

Dijous, 15/06/23


Moltes gràcies!                                                                                                                           

Salutacions,

L'equip directiu.

                                                             “DÍA SOBRE RUEDAS”

Queridas familias de primaria,

Como ya sabéis, dentro de nuestro Proyecto de Patio queremos promocionar transportes alternativos y sostenibles que, además, nos ayudan a estar en forma.

Por eso, os pedimos que vuestros hijos/as traigan sus patines, patinetes o monopatines a la escuela una vez al mes. Además, cada grupo tendrá un día especial donde deberán traer bicicletas. 🚲

El uso de este transporte implica una serie de responsabilidades y normas:

·         No se deben utilizar los vehículos dentro del edificio.

·         Deben llevarse dentro de una bolsa o plegados para entrar en la escuela.

·   Los patinetes, patines y monopatines deben llevar el nombre puesto y estar bajo la responsabilidad de sus conductores.

·         Es recomendable el uso de casco y otros elementos de protección para codos y rodillas.

·         El uso de estos vehículos fuera de la escuela se rige por las normas de circulación.


LUGAR: Patio de la escuela.                               HORA: Durante el recreo.

 

Octubre

Lunes, 17/10/22

Noviembre (6º bicicletas)

Jueves, 17/11/22

Diciembre

Miércoles, 14/12/22

Enero (5º bicicletas)

Viernes, 13/01/23

Febrero (4º bicicletas)

Lunes, 13/02/23

Marzo (3º bicicletas)

Miércoles, 15/03/23

Abril (2º bicicletas)

Martes, 18/04/23

Mayo (1º bicicletas)

Viernes, 19/05/23

Junio

Jueves, 15/06/23

¡Muchas gracias!

Un saludo,

El equipo directivo.