dijous, 28 de setembre de 2023

NOMS DE LES CLASSES


Estimades famílies,

Ja tenim els noms de les aules! 

El tenir un nom per la classe ajuda al sentiment de pertinença de l'alumne i a la unitat i cohesió del grup. A més, s'aprofita per diferents moments del curs: carnaval, dia del llibre, així com per projectes i altres activitats.

Els infants han votat entre diverses propostes i han quedat així:

- 3 anys: Policies

- 4 anys: Tortugues

- 5 anys: Zebres

- 1r: Els/les campions/ones de primer

- 2n: Els pingüins de Madagascar

- 3r: Els terrícoles 

- 4t: La classe de la mar

- 5è: Supercalifragilisticoespialidoso

- 6è A: Els súper estudiants

- 6è B: Els dotze barrufets 

Els alumnes estan entusiasmats amb els nous noms de classe.

Una cordial salutació,

L'equip directiuQueridas familias,

¡Ya tenemos los nombres de las aulas!

El tener un nombre para la clase ayuda al sentimiento de pertenencia del alumno y a la unidad y cohesión del grupo. Además se aprovecha para diferentes momentos del curso: Carnaval, día del libro, así como para proyectos y otras actividades.  

 Los alumnos han votado entre varias propuestas y han quedado así:

- 3 años: Policías

- 4 años: Tortugas

- 5 años: Zebras

- 1º: Los/las campeones/as de primero

- 2º: Los pingüinos de Madagascar

- 3º: Los terrícolas

- 4º: La clase del mar

- 5º: Supercalifragilisticoespialidoso

- 6ºA: Los súper estudiantes

- 6ºB: Los doce pitufos

Los alumnos están entusiasmados con sus nuevos nombres.

Un cordial saludo, 

El equipo directivo

dimecres, 27 de setembre de 2023

SUBVENCIONS AJUNTAMENT D'EIVISSA (LLIBRES I MATERIAL) - SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE IBIZA (LIBROS Y MATERIAL)

 Estimades famílies,

Us informem que el centre ha rebut una subvenció per a llibres de text i material didàctic de l'Ajuntament d'Eivissa del curs 2022-2023 per a tot l'alumnat de Primària empadronat al municipi. Hi havia una ajuda de 50 € per infant per a tots els centres que ho sol·licitessin i estiguessin adherits al Programa de Finançament de Llibres de Text i Material Didàctic de la Conselleria d'Educació i Universitats. La subvenció total ha estat de 6.250 €.

                                                                                                               La direcció del centre

Queridas familias:

Os informamos que el centro ha recibido una subvención del Ayuntamiento de Ibiza para libros de texto y material didàctico del curso 2022-2023 para todo el alumnado de Primària empadronado en el municipio. Había una ayuda de 50 € por niño/a para todos los centros que lo solicitasen y estuviesen adheridos al Programa de Financiación de Libros de Texto y Material Escolar de la Consejería de Educación y Universidades. La subvención total ha sido de 6.250 €.

                                                                                                           La dirección del centro

PUNTUALITAT


Estimades famílies,

Ens dirigim a vosaltres per recordar-vos que l'entrada a l'escola és a les 9h i la sortida a les 14h. Si a l'hora de la sortida no es recull a l'alumne/a, es procedirà a posar en marxa el protocol on intervenen serveis externs (policia tutor). Això crea angoixa en els infants i malestar en els docents, per això es prega màxima puntualitat.

Moltes gràcies.

Salutacions.

Equip directiu i professorat.


Queridas familias,

Nos dirigimos a vosotros para recordaros que la entrada a la escuela es a las 9h i la salida a las 14h. Si a la hora de la salida no se recoge al/la alumno/a, se procederá a poner en marcha el protocolo donde intervienen servicios externos (policía tutor). Esto crea angustia en los/las niños/as y malestar en los docentes, por eso se ruega máxima puntualidad.

Muchas gracias.

Saludos.

Equipo directivo y profesorado.
dilluns, 25 de setembre de 2023

ELECCIÓ DELEGATS/ADES 2023/24

 Benvolgudes famílies,

Com cada curs escolar, les tutores de la nostra escola han ajudat a portar a terme el procés de tria i nomenament de delegats i subdelegats de les nostres classes d'educació primària.

Tots els membres de les classes han estat candidats i candidates encara que després de les votacions hi ha hagut d'haver una acceptació del càrrec per part de les persones escollides. 

Aquí teniu els representants de la nostra escola:

1r - Vega Sánchez Blánquez (delegada)
      Leo García Simarro (subdelegat)

2n - María Elena Martínez Ferreyra (delegada)
       Antonio Méndez Gil (subdelegat)

3r - Sara Sánchez Navarro (delegada)
       Isabella Tonuzco González (subdelegada) 

4t - Eric Tur Costa (delegat)
       Alexandru Gontaru (subdelegat)

5è - Elia Méndez Gil (delegada)
       Marcos Gómez Pérez (subdelegat)

6è A -Daniela Castillo Cortés (delegada)
         Pablo Muñoz Revuelta  (subdelegat)

6è B -Mateo Muñoz Revuelta (delegat)
         Luiza Maria Crisan  (subdelegada)Els delegats/des i els subdelegats/des han de ser nens i nenes capaços d'ajudar a tothom. A més, han de ser justos i reflexius, amb capacitat de diàleg per a poder defensar les idees pròpies i les del grup classe.
El delegat/da serà el representant de la classe i el subdelegat/da farà aquesta funció en la seva absència.


Funcions: 

- Han d'ajudar al seu grup classe col·laborant amb la tutora: 
 • Ajudant en la resolució de petits conflictes diaris fent d'intermediaris entre els companys.
 • Vetllant pel material de l'aula vigilant que se'n faci un bon ús.
 • Acollint als nous alumnes i acompanyant-los els primers dies d'arribada al centre.
 • Recollint inquietuds, propostes i crítiques del seu grup, relacionades amb l'organització de l'aula, festes de l'escola, sortides, treballs o temes que els hi agradaria tractar...
 • Informant els seus companys de classe i la tutora, de les propostes i de la informació que rebi com a delegat/ada de classe en altres reunions.
 • Exercint altres funcions que li siguin encomanades per la mestra-tutora.
- Han d'ajudar a l'escola col·laborant amb la Direcció del centre:
 • Procurant que es respectin les normes de l'escola.
 • Aportant idees/canvis en l'organització d'activitats, patis...
 • Transmetent les propostes recollides a les assemblees del "Bon Dia" de classe.
 • Assistint a les reunions a les quals se'ls demani la seva participació.
 • Informant als companys i companyes dels acords presos a les reunions.


Salutacions,

L'Equip Directiu 


____________________________________________________________

Queridas familias:


Como cada curso escolar, las tutoras de nuestra escuela han ayudado a llevar a cabo el proceso de elección y nombramiento de delegados y subdelegados de nuestras clases de educación primaria.

Todos los miembros de las clases han sido candidatos, aunque después de las votaciones ha tenido que haber una aceptación del cargo por parte de las personas escogidas.


A continuación tenéis los representantes de todas las clases:


1º - Vega Sánchez Blánquez (delegada)
      Leo García Simarro (subdelegado)

2º - María Elena Martínez Ferreyra (delegada)
       Antonio Méndez Gil (subdelegado)

3º - Sara Sánchez Navarro (delegada)
       Isabella Tonuzco González (subdelegada) 

4º - Eric Tur Costa (delegado)
       Alexandru Gontaru (subdelegado)

5º - Elia Méndez Gil (delegada)
       Marcos Gómez Pérez (subdelegado)

6º A -Daniela Castillo Cortés (delegada)
         Pablo Muñoz Revuelta  (subdelegado)

6º B -Mateo Muñoz Revuelta (delegado)
         Luiza Maria Crisan  (subdelegada)


Los delegados/as y los subdelegados/as deben ser niños y niñas capaces de ayudar a todo el mundo. Además, deben ser justos y reflexivos, con capacidad de dialogar para poder defender las ideas propias y las del grupo clase.
El delegado/a será el representante de la clase y el subdelegado hará esta función en su ausencia.

Funciones:

- Deben ayudar a su grupo clase colaborando con la tutora:
 • Ayudando en la resolución de pequeños conflictos diarios haciendo de intermediarios entre los compañeros.
 • Velando por el material del aula vigilando que se haga un buen uso.
 • Acogiendo a los nuevos alumnos y acompañándolos los primeros días de llegada al centro.
 • Recogiendo inquietudes, propuestas y críticas de su grupo, relacionadas con la organización del aula, fiestas de la escuela, salidas, trabajos o temas que las gustaría tratar...
 • Informando a los compañeros de clase y la tutora, de las propuestas y de la información que reciben como delegados/as de clase en otras reuniones.
 • Ejerciendo otras funciones que le sean encomendadas por la maestra-tutora.
- Deben ayudar a la escuela colaborando con la Dirección del centro:
 • Procurando que se respeten las reglas de la escuela.
 • Aportando ideas y cambios en la organización de actividades, patios...
 • Transmitiendo las propuestas recogidas en las asambleas del "Buen Día" de clase.
 • Asistiendo a las reuniones a las que se les pide su participación.
 • Informando a los compañeros y compañeras de los acuerdos tomados en las reuniones.


Saludos,

El Equipo Directivo

divendres, 8 de setembre de 2023

NOU CURS, NOUS REPTES I NOVES IL·LUSIONS!!!

Estimades famílies,


Us volem donar la benvinguda al nou curs escolar 2023-2024. Com sempre, és un moment molt especial. Per una banda, reprenem les rutines que havíem deixat a l'estiu i, d'altra banda, comencem un nou període que ve marcat per la il·lusió de la retrobada amb els companys i amics.

El Claustre del CEIP Can Cantó us vol agrair la confiança que presteu i manteniu les famílies als professionals que conformem l'equip de l'escola. Gràcies per la vostra col·laboració i suport.


Benvinguts i benvingudes!!!


Una forta abraçada,

La Direcció del Centre

dijous, 7 de setembre de 2023

APORTACIONS ECONÒMIQUES DE L'ALUMNAT - CURS 2023-2024. APORTACIONES ECONÓMICAS DEL ALUMNADO - CURSO 2023-2024

 Estimades famílies,

A continuació compartim amb vosaltres la informació i instruccions per poder fer el pagament, si ho considereu adient, de la quota establerta per a l'alumnat, segons cursi l'etapa d'Infantil o l'etapa de Primària, aprovada en la darrera reunió del Consell Escolar del centre. 

Cliqueu damunt el següent enllaç:

Informació

Gràcies per la vostra col·laboració.

La direcció.

                :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Queridas familias:

A continuación compartimos con vosotros la información e instrucciones para poder realizar el pago, si lo consideráis oportuno, de la cuota para el alumnado, según cursen la etapa de Infantil o la de Primaria, aprobada en la última reunión del Consejo Escolar del centro.

                                                                        

Clicad sobre el siguiente enlace:

Información

Gracias por vuestra colaboración.                                                  

La dirección.

dilluns, 4 de setembre de 2023

INICI DE CURS 2023-2024

Estimades famílies,


Com ja sabeu, fa uns dies que hem tornat a l’escola i, per tant, estem a la vostra disposició.

Per tal d’afavorir la vostra organització familiar us informem dels següents aspectes d'aquest inici de curs:
L’inici de curs es realitzarà el dilluns dia 11 de setembre tant per a educació infantil com per a educació primària.

Recordeu que, com sempre, al llarg d'aquest curs necessitarem la vostra col·laboració famílies!

Us informarem de totes les novetats a les reunions d’inici de curs i a través del nostre blog del centre i al Facebook i Instagram de l'escola.


Atentament,


L’equip directiu


dimecres, 21 de juny de 2023

DOCUMENTS MATRÍCULA ALUMNAT AMB PLAÇA RESERVADA CURS 2023-2024. DOCUMENTOS MATRÍCULA ALUMNADO CON PLAZA RESERVADA CURSO 2023-2024.


Bon dia, 

Una vegada heu comprovat que teniu plaça reservada al centre, us haureu de posar en contacte amb la Secretaria, preferentment via telefònica (Tel. 971307278), per a sol·licitar una cita per a poder formalitzar la matrícula: Ed. Infantil del 22 al 28 de juny.

A continuació us indiquem la documentació que haureu d'aportar el dia de la cita per a poder fer efectiva la matrícula:

·                 2 Fotos mida carnet.
·                 Fotocòpia Targeta Sanitària del alumne/a.
·                 Imprès matrícula, emplenat i signat (descarregable).
·               Impresos autorització d'ús imatge i veu centre emplenats i signats                      (descarregables).
·                 Imprès comunicat vigència autoritzacions emplenat i signat             
             (descarregable).

       

Si el tràmit l'havíeu presentat telemàticament a través de GestIB o sistema Clave, també haureu d'aportar la següent documentació:

 •   Fotocòpia llibre de família o partida de naixament.
 •   Fotocòpies DNI/NIE/PASSAPORT pare, mare o tutors legals i alumne/a (si el  té).

                                                                                                 La Secretaria del centre

Buenos días: 

Una vez hayáis comprobado que tenéis plaza reservada en el centro, os tendréis que poner en contacto con Secretaría, preferentemente vía telefónica (Tel. 971307278), para solicitar una cita para poder formalizar la matrícula (Ed. Infantil del 23 al 28 de junio).

A continuación os indicamos la documentación que tendréis que aportar el día de la cita para poder hacer efectiva la matrícula:


·                 2 Fotos tamaño carnet.

·                 Fotocopia Tarjeta Sanitaria del alumno/a.

·                 Impreso matrícula, rellenado y firmado (descargable).

·                 Impresos  autorización uso de imagen y voz centro de cada uno de los 

             tutores  rellenados y firmados (descargables).

·                 Impreso comunicación vigencia autorizaciones rellenado y firmado

            (descargable).

·                 Impreso autorización salidas rellenado y firmado (descargable).

Si el trámite se había presentado telemáticamente a través de GestIB o sistema Clave, también se aportarán los siguientes documentos:


             ·           Fotocopia libro de familia o partida de nacimiento del alumno/a.

             ·           Fotocopias DNI/NIE/PASAPORTE padre, madre o tutores legales

                    y alumno/a (si lo tiene).                                                                       

                                                                                                La Secretaria del centro


LLISTA DEFINITIVA RESULTATS PROCÉS D'ADMISSIÓ PER AL CURS 2023/2024 / LISTA DEFINITIVA RESULTADOS PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2023-2024

 


Bon dia,

En el següent enllaç podreu consultar el resultat de les llistes definitives del procés d'admissió. Els infants que tinguin la plaça RESERVADA en el nostre centre, hauran de formalitzar la matrícula dins el plaç establert (22 al 28 de juny).

LLISTES DEFINITIVES ADMISSIÓ CURS 2023-2024

També podreu consultar la vostra sol·licitud, a la pestanya "Resultat del procés" a la web de la Conselleria d'Educació i Formació Professional en el següent link:

CONSULTA INDIVIDUAL PROCÉS

Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb el centre.

                                                                                                      La Secretaria del centre

Buenos días:

En el siguiente enlace podréis consultar el resultado de las listas definitivas del proceso de admisión. El alumnado que tenga plaza RESERVADA en nuestro centro, tendrá que formalizar la matrícula dentro del plazo establecido (22 al 28 de junio).

LISTAS DEFINITIVAS ADMISIÓN CURSO 2023-2024

También podéis consultar vuestra solicitud en la pestaña "Resultat del procés" en la web de la Consejería de Educación y Formación Profesional, clicando en el siguiente link:

CONSULTA INDIVIDUAL PROCESO

Para cualquier duda o aclaración, os podéis poner en contacto con el centro.

                                                                                                                La Secretaría del centro 

dimarts, 20 de juny de 2023

REUNIÓ DELEGATS/ADES FI DE CURS

Bon dia famílies, 
Avui hem celebrat l'última reunió de delegats/ades i subdelegats/ades del curs. Ens hem acomiadat i hem aprofitat per felicitar a tots els assistents per la seva implicació i responsabilitat en el seu càrrec.

Salutacions, 

L'equip directiu. 


 Buenos días familias, 

 Hoy hemos celebrado la última reunión de delegados/as y subdelegados/as del curso. Nos hemos despedido y hemos aprovechado para felicitar a todos los asistentes por su implicación y responsabilidad en el cargo. 

 Saludos, 

 El equipo directivo.

dimecres, 14 de juny de 2023

FESTIVAL FI DE CURS 2022-2023

 Estimades famílies,


Us convidem a la nostra FESTA DE FI DE CURS!!!
Serà el divendres 23 de juny a partir de les 9:30h.

Us hi esperem!
dissabte, 10 de juny de 2023

CURS 2023- 24 - LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC / CURSO 2023-2024 - LIBROS DE TEXTO I MATERIAL DIDÁCTICO


Estimades famílies,

Per al proper curs 2023-2024 el centre tornarà a participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic que ofereix la Conselleria d'Educació i Formació Professional. Aquest programa és per a l'alumnat que el proper curs farà primària (de 1r fins a 6è). Per tant, si teniu fills/es que seran estudiants de primària, i us voleu adherir al programa, aquí us deixem informació que segur serà del vostre interés. Podeu consultar-la, clicant als enllaços que trobareu a continuació:

- Circular informativa per a l'adhesió de l'alumnat.

- Normes d'ús.

- Declaració de compromís.

- Relació de llibres de text de Primària

Si teniu qualsevol dubte o necessiteu més aclariments, us podeu posar en contacte amb el centre.

                                                                                                                                                                                                                                                                         La direcció del centre

                                                 

Queridas familias:

Para el próximo curso 2023-2024 el centro volverá a participar en el Programa de financiación de libros de texto y material didáctico que ofrece la Consejería de Educación y Formación Profesional. Este programa es para el alumnado que el próximo curso realizará primaria (de 1º a 6º). Por lo tanto, si tenéis hijos/as que serán estudiantes de primaria, y os queréis adherir al programa, aquí os dejamos información, que seguro será de vuestro interés. Podéis consultarla clicando en los enlaces que encontraréis a continuación:

Circular informativa para la adhesión del alumnado.

Normas de uso.

Declaración de compromiso.

Relación de libros de texto de Primaria

Si tenéis alguna duda o necesitáis más aclaraciones, os podéis poner en contacto con el centro.

                                                                                                         La dirección del centro

dimarts, 6 de juny de 2023

PROCÉS ESCOLARITZACIÓ CURS 2023-2024 - LLISTES PUNTUACIÓ PROVISIONAL / PROCESO ESCOLARIZACIÓN CURSO 2023-2024 - LISTAS PUNTUACIÓN PROVISIONAL

Bon dia, 

 A continuació publiquem les llistes provisionals de la puntuació obtinguda en el procés d'admissió per al curs 2023-2024. 
Cliqueu sobre el següent enllaç i obtindreu la informació:

                                                             
                                                                                                            La direcció del centre 

 Buenos días: 

 A continuación publicamos las listas provisionales con la puntuación obtenida en el proceso de admisión para el curso 2023-2024.
Clicad sobre el siguiente enlace y obtendréis la informació:

            
                                                                                                             La dirección del centro

dijous, 25 de maig de 2023

CONCURS LOGOTIP

Bon dia famílies,

Ja tenim logotip per a la nostra escola!!!

Tots els alumnes de primària varen poder participar-hi. El jurat ha pogut escollir la proposta més votada.

Finalment, el logotip guanyador del concurs ha estat aquest:

Felicitem a en Marc Tejada de 6è, creador del logotip. A partir d'ara, el seu disseny representarà el nostre centre.


Volem agrair la participació a tots/es els/les participants.

Moltíssimes gràcies!


La direcció del centre.

dilluns, 15 de maig de 2023

ESCOLA TARDANA

 Bon dia,

S'informa que per motius personals de la monitora avui no haurà servei d'escola tardana.

Disculpeu les molèsties.


Buenos días,

Se informa que por motivos personales de la monitora hoy no habrá servicio de escuela tardía.

Disculpad las molestias.

diumenge, 7 de maig de 2023

CALENDARI ESCOLAR CURS 2023-2024 / CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2023-2024

 Bon dia,

Us volem informar que en el BOIB núm. 57 de 4 de maig es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 27 d'abril per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2023-2024 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Cliqueu damunt l'enllac per tenir més informació:

RESOLUCIÓ DEL CONSELLER D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL.

                                                                                                             La direcció del centre

                                             ______________________________

Buenos días:

Os informamos que en el BOIB núm 57 del 4 de mayo de 2023 se publicó la Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional del 27 de abril de 2023 por la cual se establece el calendario del curso 2023-2024 para los centros docentes no universitarios de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.

Para más información, podéis clicar sobre el enlace que se encuentra más arriba.

                                                                                                            La dirección del centro

dimecres, 3 de maig de 2023

INFORMACIÓ PROCÉS ESCOLARITZACIÓ I OFERTA EDUCATIVA - VACANTS CURS 2023-2024 / INFORMACIÓN PROCESO ESCOLARIZACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA - VACANTES CURSO 2023-2024

Estimades famílies,

A continuació us informem de l'oferta educativa per al curs 2023/2024, on podreu consultar les vacants disponibles per a cada curs.  Aquestos llistats són només orientatius, l'adjudicació d'aquestes vacants dependrà de la tipologia de la plaça (alumnat ordinari / amb NEE / amb NESE). A més, està subjecte a posteiors adjudicacions (d'alumnat nouvingut / per canvis extraordinaris de centre)

Les vacants de 4t EI dels municipis d'escolarització equilibrada podran variar en funció dels acords presos a la comissió d'admissió.

Aprofitem per recordar-vos que el tràmit d'admissió d'Educació Infantil i Primària es pot fer de forma telemàtica (preferentment) o presencial, sempre amb cita prèvia al telèfon 971307278. 

La direcció del centre

                                                 ----------------------------------

Queridas familias:

A continuación os informamos de la oferta educativa para el curso 2023-2024, donde podréis consultar las vacantes disponibles para cada curso. Estas listas son orientativas, la adjudicación de las vacantes dependerá de la tipología de la plaza (alumnado ordinario / con NEE / con NESE), además esta sujeta a posteriores adjudicaciones (alumnado recién llegado / cambios extraordinarios de centro).

Las vacantes de 4º EI de los municipios de escolarización equilibrada podrán variar en función de los acuerdos tomados en la comisión de admisión.

Aprovechamos para recordaros que el trámite de admisión de Educación Infantil y Primaria se puede hacer de forma telemática (preferentemente) o presencial, siempre con cita previa al teléfono 971307278

La dirección del centro

dilluns, 24 d’abril de 2023

FOTOS TALLERS DIA DEL LLIBRE 2023

Estimades famílies, 

Aquí teniu les fotos del dia del llibre amb el conta contes de na Iolanda Bonet i els tallers que vàrem fer a l'exterior. Va ser un dia genial!

Salutacions,

L'equip directiu


Queridas familias, 

Aquí tenéis la fotos del día del libro con el cuenta cuentos de Iolanda Bonet y los talleres que hicimos en el exterior. ¡Fue un día genial!

Saludos, 

El equipo directivo


Tallers Sant Jordi 23
dijous, 20 d’abril de 2023

TALLERS DIA DEL LLIBRE

Estimades famílies, 

El Dia Internacional del Llibre és una festivitat celebrada internacionalment cada 23 d'abril amb l'objectiu de promoure la lectura.

Aquest any, dia 23 serà diumenge però no volem perdre l'oportunitat de commemorar un dia tan especial a la nostra escola. Per això, demà divendres 21 d'abril celebrarem tots junts aquest dia realitzant diferents xerrades amb els alumnes de primària i tallers de lliure circulació amb tot l'alumnat.

A partir de les 12:00 h obrirem portes a les famílies. Esteu totes convidades!!! 


Atentament, 

L'equip docent de Can Cantó

______________________________________________________________


Queridas familias,

El Día Internacional del Libro es una festividad celebrada internacionalmente cada 23 de abril con el objetivo de promover la lectura.

Este año, el día 23 será domingo pero no queremos perder la oportunidad de conmemorar un día tan especial en nuestra escuela. Por esta razón, mañana viernes 21 de abril celebraremos todos juntos este día realizando diferentes charlas con los alumnos de primaria y talleres de libre circulación con todo el alumnado.

A partir de las 12:00 h abriremos las puertas a las familias. ¡¡¡Estáis todas invitadas!!!


Atentamente

El equipo docente de Can Cantó


divendres, 31 de març de 2023

Reunió equip directiu amb delegats/ades

Estimades famílies, 

Aquesta setmana l'equip directiu del centre ens vam reunir amb els/les delegats/ades i subdelegats/ades de cada aula per tractar diversos temes i escoltar les seves peticions i suggeriments, que prèviament s'havien preparat a classe amb les tutores i els companys. 

En Toni i en Leo de primer curs van parlar sobre les portes dels vestuaris, que els agradaria que el racó d'art quedés sempre recollit i sobre els jocs del pati.

N'Aixa i n'Elaine de segon ens van suggerir elements de mobiliari de pati, que es respectin els torns de joc a les pistes, i que estaria bé tenir més zones d'ombra. També van aprofitar per agrair als/les mestres la seva dedicació i les sortides que han fet aquest curs. 

En Luca i n'Eric de tercer curs van demanar més temps de pati, poder dur joguines de casa i que es revisi la seva pissarra perquè a vegades no funciona bé. Van assenyalar que els hi encanta les activitats que fan amb els alumnes de 3 anys a l'hora d'apadrinament. 

Na Noa i n'Aarón de quart van parlar de que no els hi agrada que entrin els alumnes a l'hora del pati a la seva aula ja que a vegades els hi toquen el material i que voldrien que hi hagués un menjador a l'escola. 

Na Maya i n'Alba de cinquè curs van dir que a vegades també tenen problemes amb la seva pissarra digital. A més van agrair-nos el permetre jugar amb pilotes a l'hora del pati i també van comentar que els seus companys i elles estan encantats amb la seva tutora, na Marga. 

En Marco i en Marc de 6è van parlar sobre la pista del pati, que rasca quan cauen a terra, sobre un dels banys del pis d'adalt que no tanca bé i van demanar noves pilotes i jocs d'aula. 

Els hi vàrem donar les gràcies per les seves aportacions que es tindran en compte i els vam felicitar per la bona feina, el companyerisme i per representar tan bé al les seves classes. 

Salutacions 

L'equip directiu  Queridas familias, 

Esta semana el equipo directivo del centro nos hemos reunido con los/las delegados/as y subdelegados/as de cada aula para tratar diversos temas y escuchar sus peticiones y sugerencias, que previamente se habían preparado en clase con las tutoras y los compañeros. 

Toni y Leo de primer curso hablaron sobre las puertas de los vestuarios, que les gustaría que el rincón de arte quedase siempre bien recogido y sobre los juegos de patio. 

Aixa y Elaine de segundo nos sugirieron elementos de mobiliario de patio, que se respeten los turnos de juego en las pistas, y que estaría bien tener más zonas de sombra. También aprovecharon para agradecer a los/las maestros/as su dedicación y las salidas que han hecho este curso. 

Luca y Eric de tercer curso pidieron más tiempo de patio, que se les permita traer juguetes de casa y que se revise la pizarra porque a veces no funciona bien. Señalaron que les encantan las actividades que hacen con los alumnos de 3 años durante la hora de apadrinamiento. 

Noa y Aarón de cuarto hablaron de que no les gusta que entren los alumnos a la hora del recreo a su aula ya que a veces les tocan el material, y que les gustaría tener un comedor en la escuela. 

Maya y Alba de quinto curso dijeron que a veces tienen problemas con su pizarra digital. Además quisieron agradecernos el permitir que jueguen con pelotas a la hora del recreo i también nos comentaron que sus compañeros y ellas están encantados con su tutora, Marga. 

Marco y Marc de sexto hablaron sobre la pista del patio, que rasca cuando se caen al suelo, sobre uno de los baños del piso de arriba que no cierra bien y pidieron pelotas y juegos de aula nuevos. 

Les dimos las gracias por sus aportaciones que se tendrán en cuenta y les felicitamos por el buen trabajo, el compañerismo y por representar tan bien a sus clases. 

Saludos 

El equipo directivo