dijous, 30 de maig del 2013

Consulta Projecte TIL

Benvolguts pares i mares,

El decret 15/2013 de 19 d'abril pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears (TIL) estableix que els centres educatius han d'elaborar un projecte de tractament integrat de llengües i que, en el cas que aquest projecte requereixi una distribució horària de les llengües objecte d'ensenyament diferent del que s'estableix en el decret, poden aprovar un projecte de tractament de llengües alternatiu seguint el procediment establert a l'article 20.

Aquest procediment requereix, entre altres coses, dur a terme una consulta no vinculant a les famílies. En el nostre centre, aquesta consulta es farà el dia 3 de juny, de 13:30 a 14:30 hores.

Poden votar els pares i mares d'alumnes menors de 18 anys que no tinguin suspesa la pàtria potestat. Com en totes les votacions, cal acreditar la personalitat amb el DNI o equivalent.

Si algú està interessat en emetre el vot per correu pot sol·licitar informació a la secretària del centre.

Podeu consultar l'esborrany del projecte de tractament integrat de llengües pitjant sobre el següent enllaç:

Projecte de Tractament Integrat de Llengües CEIP Can Cantó (1r esborrany)

Volem animar-vos a participar en aquesta votació. L'equip directiu queda a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte que us pugui sorgir al voltant del tema.

Eivissa, 30 de maig de 2013
L'Equip Directiu

Premis Concursos

Durant el mes de maig hem rebut molt bones notícies: alumnes del nostre centre han resultat guanyadors en diversos concursos.

Concurs Escolar 112 a les escoles:

1r premi - Quim Balestra (5è)
2n premi - Sofía Higueras (4t)
4t premi - Núria Piqueras (5è)
5è premi - Raúl Palacios (5è)

Tots ells viatjaran a Palma el dimecres 5 de juny acompanyats de Sonia Tena, tutora de 5è d'Ed. Primària.

Per altra banda, Valentín de Paz, ha quedat finalista del concurs "Ni un foc al bosc".

Enhorabona a tots i totes!!!!