dimecres, 10 de juny del 2009

Programa Reutilització Llibres de Text 2009

Poden participar en el Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material didàctic tots els alumnes d'Educació Primària. Si us hi voleu adherir heu de retornar el full d'adhesió signat i adjuntar-hi una còpia del full d''ingrés al banc abans del dia 15 de juny.
En el següent enllaç trobareu el Plec de Condicions amb tota la informació.