dijous, 21 d’octubre del 2010

Eleccions Consell Escolar

D'acord amb el que estableix la legislació vigent s'estan convocant eleccions per renovar una part dels representants del CONSELL ESCOLAR del Centre.

Per poder votar s’ha de figurar en el Cens Electoral exposat en el tauler d’anuncis. En cas de no aparèixer podeu informar-vos a la secretaria del centre abans del dia 29 d’octubre.

Les votacions corresponents als representants del pares i mares se celebraran el dia 2 de desembre.

Us animam a presentar la vostra candidatura abans del dia 10 de novembre.

Per a més informació o consulta podeu posar-vos en contacte amb la Direcció o la Secretaria del Centre.


Podeu trobar tota la informació al Tauló d'Anuncis de l'escola.