diumenge, 15 de març del 2020

AMPLIACIÓ INFORMACIÓ COMUNICAT FAMÍLIES

BENVOLGUDES FAMÍLIES,

Davant la situació en la que ens trobam per a la contenció del contagi del Coronavirus/COVID 19, us volíem informar de les mesures que seguirà el nostre centre per garantir que els alumnes puguin desenvolupar l’activitat educativa des del seus domicilis:

1. Cal prendre consciència de la importància que té aquest esdeveniment de crisis mundial-sanitària. El fet de suspendre les classes és per garantir la prevenció i per tant, aquests dies no lectius NO SÓN VACANCES.

2. El darrer dia lectiu la majoria de tutors i especialistes varen donar en mà als seus alumnes les directrius i tasques a realitzar i els que NO ho varen poder fer les publicaran a partir de dilluns 16 de març.

3. Aquestes tasques serviran per consolidar continguts i avançar en altres, en la mesura del possible. S’aconsella la seva realització. Es garantirà que aquestes arribin a tots els alumnes des dels canals de comunicació que disposa el centre.

4. Els canals de comunicació del centre amb les famílies i alumnat per afegir tasques, resoldre dubtes o fer un seguiment de les mateixes seran els següents: correu electrònic de centre i de cada tutor o especialista que imparteix una determinada matèria, blogs d’aula i del centre, whatsapps amb els pares/mares delegats de cada aula, aplicacions de ClassDojo i Remind, circulars a través del GESTIB, Facebook del centre… Cal tenir en compte que aquests canals de comunicació emprats pels docents, s’han d’anar revisant per part de les famílies.

5. Cada tutor garantirà un horari d’atenció tant a les famílies com als alumnes per a resoldre dubtes, fer un seguiment acadèmic el més adaptat possible i afegir tasques, si la situació es prorroga. Aquest serà de 9:00h a 14:00h a través dels canals mencionats anteriorment. A més a més, l’equip directiu romandrà al centre i es podrà cridar per telèfon en aquest mateix horari abans esmentat o contactar via correu electrònic amb el centre o amb els correus personals de cada una de les membres.

6. A continuació detallam les adreces dels blogs del centre i correus del claustre de professors, per si necessitau contactar amb ells, així com els canals de comunicació amb cada curs:


ADRECES BLOGS D’AULA I DE CENTRE

Blog de centre: http://cancanto.blogspot.com

3 anys: http://cancantopromocio19.blogspot.com/
4 anys: http://cancantopromocio18.blogspot.com/
5 anys: http://cancantopromocio17.blogspot.com/
Primer: http://cancantopromocio16.blogspot.com.es/
Segon: http://cancantopromocio15.blogspot.com.es/
Tercer: http://cancantopromocio14.blogspot.com.es/
Quart: http://cancantopromocio13.blogspot.com/
Cinquè: http://cancantopromocio12.blogspot.com/
Sisè: http://cancantopromocio11.blogspot.com.es/


CORREUS ELECTRÒNICS DELS EQUIPS DOCENTS DE CADA ETAPA I DE L’EQUIP DIRECTIU

EDUCACIÓ INFANTIL:

3 anys: Pilar Navarro Cabañero pnavarro@educaib.eu
4 anys: Olga Martínez Parra omartinez@educaib.eu
5 anys: Diana Torres Valverde dtorres@educaib.eu
Suport infantil: Priscila Vázquez Pérez pvazquezperez@educaib.eu
Suport infantil: Andrea Galve Millán agalvemillan@educaib.eu

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Primer: Ester Roselló erosello@educaib.eu
Segon: Eva Mª Baos Povedano evabaos@educaib.eu
Tercer: Elena Torello Maestro etorellomaestro@educaib.eu
Quart: Carles Miranda Gómez cmirandagomez@educaib.eu
Cinquè: Vicent Colomar Pades vcolomar1@educaib.eu
Sisè: Mª Amparo Domenech Martínez madomenech@educaib.eu
Suport (PT) Caridad Isidro Prieto cisidro@educaib.eu
Suport (AL) Nuria Escandell Escandell nescandellescandell@educaib.eu
Suport (AD) Eva Roig Marí eroig1@educaib.eu
Anglès: Andrea Boned Costa aboned@educaib.eu
Religió: Rosa Rodríguez Ferrer rrodriguezferrer@educaib.eu

ATE: Maria del Pilar Lopez Ballesteros mplopezballesteros@educaib.eu


EQUIP DIRECTIU:

Directora: Cristina Roldán Porras croldan@educaib.eu
Cap d’estudis: Mª Carmen Jiménez Lasheras mcjimenez1@educaib.eu
Secretària: Maria Antonia Serra Torres aserra@educaib.eu


Per últim, agrair la vostra col·laboració i a mesura que hi hagi canvis en les instruccions donades des de la Conselleria d’Educació us les farem arribar.


Atentament

L’equip directiu del CEIP Can Cantó