divendres, 1 d’abril del 2022

PROJECTE DELS APADRINAMENTSEstimades famílies, 

La principal funció dels apadrinaments a la nostra escola és, en essència, la de ser un model de conducta i de valors humans i la de l’acompanyament.

Els grans són els que han d’acompanyar els alumnes més petits en les primeres activitats que realitzen amb tota la resta d’alumnes i en tots els actes que fem conjuntament. També realitzen activitats com la lectura de contes, s’intercanvien cartes i dibuixos, fan activitats artístiques, juguen a jocs, es coneixen millor i comparteixen projectes i experiències. A més, exerceixen una feina d’atenció que implica diàleg, preocupació, comprensió, incentivació i motivació.

Els objectius generals d'aquest projecte són:

- Fomentar la convivència.
-Crear contextos significatius d’aprenentatge a través d’intercanvis intergeneracionals.
- Educar en la responsabilitat i en el compromís.
- Treballar la cooperació entre els cicles.
- Crear lligams emocionals i afectius.
- Ampliar els espais de comunicació oral entre els infants de l'escola.


Una abraçada,

La Direcció del centre

_______________________________________________________________

Queridas familias:

La principal función de los apadrinamientos en nuestra escuela es, en esencia, la de ser un modelo de conducta y valores humanos y la del acompañamiento. 

Los mayores son los que deben acompañar a los alumnos más pequeños en las primeras actividades que realizan con todo el resto de alumnos y en todos los actos que hacemos conjuntamente. También realizan actividades como la lectura de cuentos, se intercambian cartas y dibujos, realizan actividades artísticas, juegan a juegos, se conocen mejor y comparten proyectos y experiencias. Además, desempeñan un trabajo de atención que implica diálogo, preocupación, comprensión, incentivación y motivación. 

Los objetivos generales de este proyecto son:

- Fomentar la convivencia. 
-Crear contextos significativos de aprendizaje a través de intercambios intergeneracionales. 
- Educar en la responsabilidad y en el compromiso. 
- Trabajar la cooperación entre ciclos. 
- Crear lazos emocionales y afectivos. 
- Ampliar los espacios de comunicación oral entre los niños de la escuela. 


Un abrazo, 

La Dirección del centro