dimarts, 19 de novembre del 2019

2ª dinàmica de grup al Claustre de Debat Pedagògic

Avui hem fet la dinàmica de "La carrera de globus", que té com a objectiu millorar el treball en equip, la col·laboració entre iguals i la cohesió dels grups.

En aquest cas ens hem dividit en tres grups: infantil, primer cicle i segon cicle.
Ha sigut una activitat divertida i dinàmica per mostrar que si col·laboram, aconseguim les nostres metes d'una forma més eficaç.