divendres, 29 d’octubre del 2021

SERVEI DE PRÉSTEC DE LLIBRES

Benvolgudes famílies,

Us volem informar que a partir del mes de novembre s'oferirà, dins de l'horari lectiu del centre, el servei de préstec de llibres a l'alumnat de primària del centre.

Aquest préstec es farà per un període d'una setmana, encara que aquest termini es podrà ampliar en cas necessari (quinzenal).

La comissió de biblioteca del centre vol remarcar que per realitzar aquest préstec s'han de complir una sèrie de requisits: tractament i ús adequat dels llibres i instal·lacions, tenir cura i sentiment de responsabilitat, respectar les dates del préstec establertes...

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Una salutació cordial,

La Comissió de Biblioteca Bienvenidas familias:

Os queremos informar que a partir del mes de noviembre se ofrecerá, dentro del horario lectivo, el servicio de préstamos de libros al alumnado de primaria del centro.

Este préstamo se hará por un período de una semana, aunque este tiempo se podrá ampliar en caso que fuera necesario (quincenal)

La comisión de biblioteca del centro quiere remarcar que para realizar dicho préstamo se han de cumplir una serie de requisitos como el trato y uso adecuado tanto de los libros como de las instalaciones, cuidar el material, sentimiento de responsabilidad, respetar las fechas establecidas del préstamo...

Muchas gracias por vuestra colaboración.

Un saludo cordial,

La Comisión de Biblioteca