dimecres, 3 de novembre del 2021

Esmorzars saludables!

 

Estimades famílies,

Des del CEIP Can Cantó treballem la salut com a un contingut transversal i fonamental per al nostre alumnat. És important mantenir uns hàbits de vida saludables, com són: practicar exercici, descansar bé, mantenir una bona higiene i tenir activitat social.

Seguint amb aquestes indicacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), aquest curs posarem especial atenció en la nostra alimentació, intentant que sigui el més equilibrada i saludable possible. Per això, a partir d’ara proposarem la següent pauta nutricional per als esmorzars:

Per a l’etapa infantil i el primer cicle de primària (1r, 2n i 3r):

         * Per a l’Esmorzar Lliure s’haurà de triar qualsevol de les altres opcions: entrepà, lactis o galetes saludables.

Mentre que per al segon cicle de primària, és a dir, per als cursos 4t, 5è i 6è, donades les diferències en els requeriments nutricionals, la pauta és la següent:

Moltes gràcies a totes i tots!

Salutacions,

La Comissió de Salut.

_______________________________________________

 

Queridas familias:

Desde el CEIP Can Cantó trabajamos la salud como un contenido transversal y fundamental para nuestro alumnado. Es importante mantener unos hábitos de vida saludables, como son: practicar ejercicio, descansar bien, mantener una buena higiene y tener actividad social.

Siguiendo con estas indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), este curso pondremos especial atención en nuestra alimentación, intentando que sea lo más equilibrada y saludable posible. Por este motivo, a partir de ahora propondremos la siguiente pauta nutricional para los desayunos:

Para la etapa infantil y el primer ciclo de primaria (1º, 2º y 3º):

       
 * Para el desayuno Libre se deberá escoger cualquiera de las otras opciones: bocadillo, lácteos o galletas saludables.

Dadas las diferencias en los requerimientos nutricionales, para el segundo ciclo de primaria, es decir, 4º, 5º y 6º, la pauta será la siguiente: 

¡Muchas gracias a todas y a todos!

Saludos,

La Comisión de Salud.